Το κτήμα Claudia Papayianni, ένα οινοποιείο 200 στρεμμάτων που ιδρύθηκε το 2004, επέλεξε το PYLON Commercial της Epsilon Net για την παρακολούθηση της παραγωγής από το αμπέλι στο μπουκάλι.

Η γνώση των συμβούλων της Epsilon Net στη μηχανογράφηση και η γνώση των στελεχών του κτήματος Claudia Papayianni στην οινοποιητική διαδικασία συνέβαλαν στην δημιουργία άμεσης, ακριβής και οργανωμένης πληροφόρησης σχετικά με όλες τις λειτουργίες οινοποίησης. Επίσης η συγκέντρωση της πληροφόρησης σε μία οθόνη έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων και την ορθότερη προώθηση τους στην εγχώρια, αλλά και διεθνή αγορά. Η ανάλυση των λειτουργιών που αφορούν ετικέτες, παρτίδες και σοδειές, δημιουργεί ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας προϊόντων και παράλληλα προσδίδει αναλυτικά στοιχεία που βοηθούν στην εξυπηρέτηση πελατών.