Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (οpen source software) θα μπορούσε να συνεισφέρει από 65 έως 95 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Κομισιόν και η οποία διενεργήθηκε από το Fraunhofer ISI και το OpenForum Europe. Ο ανοιχτός κώδικας, και συγκεκριμένα το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αναφέρεται σε κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να είναι δημόσια διαθέσιμος, που ο καθένας μπορεί να δει, να τροποποιήσει και να διανείμει, όπως κρίνει.  Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν ήδη αντιληφθεί τις δυνατότητες του λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επενδύοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ανάπτυξή του, μόνο το 2018. Οι ερευνητές, πάντως, σημειώνουν ότι οι χώρες με ισχυρές δυνατότητες παραγωγής λογισμικού, όπως η Κίνα και η Νότιος Κορέα, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αποτελεί το βασικό συστατικό της ψηφιακής τους στρατηγικής, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, όπου καταγράφεται υστέρηση. Επομένως, όπως αναφέρεται στην έκθεση,  ευρωπαϊκή θεσμική ικανότητα της Ευρώπης γύρω από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι «δυσανάλογα μικρότερη» από την κλίμακα αξίας που θα μπορούσε να δημιουργηθεί.

Η εν λόγω μελέτη εκτιμά ότι εάν οι συνεισφορές ανοικτού κώδικα αυξηθούν κατά 10 % στην ΕΕ, θα αποφέρουν επιπλέον 0,4 % έως 0,6 % (περίπου 100 δισ. ευρώ) στο ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για τη δημιουργία και ανάπτυξη περισσοτέρων από 600 startups εταιρειών στον κλάδο της τεχνολογίας. Επιπλέον, η προμήθεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για την απόκτηση αδειών λογισμικού στο δημόσιο, αυξάνοντας, παράλληλα την ψηφιακή του αυτονομία.

Συστάσεις για χάραξη πολιτικής
Η μελέτη συστήνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει μια ειδική πολιτική ανοιχτού κώδικα και να την συμπεριλάβει στα σημαντικά πλαίσια πολιτικής της, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη. Συνιστά επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κυβερνητικών μονάδων με σκοπό την επιτάχυνση της χρήσης ανοικτών τεχνολογιών, την παροχή σημαντικής χρηματοδότησης σε μηχανισμούς και έργα στήριξης ανοικτών πηγών.