Η εξαγορά της Lamda Hellix από την Digital Reality είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν αλλαγές σε στρατηγικές, ώστε να υπάρχουν οφέλη από οικονομίες κλίμακας. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται και η ενεργειακή πολιτική της εταιρείας, για την οποία μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, οποίος έχει αρμοδιότητες CCO και CTO.

Στις εγκαταστάσεις της Lamda Hellix δεκάδες racks από servers και storage εργάζονται ανελλιπώς για να φέρουν σε πέρας του ρόλους τους. Η λειτουργία τους απάγει τεράστιες ποσότητες θερμότητας, η οποία πρέπει να διοχετευτεί στο περιβάλλον, ώστε ο χώρος να διατηρήσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας του κρίσιμου ΙΤ εξοπλισμού. Ακούγεται εύκολο, όχι όμως αν πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο λειτουργικών εξόδων που να εξασφαλίζει την κερδοφορία της εταιρείας.
Η εξαγορά της Lamda Hellix από την Digital Reality είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν αλλαγές σε στρατηγικές, ώστε να υπάρχουν οφέλη από οικονομίες κλίμακας. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται και η ενεργειακή πολιτική της εταιρείας, για την οποία μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, οποίος έχει αρμοδιότητες CCO και CTO.

Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι για να φτάσει μια εταιρεία στο μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Ποιον έχετε επιλέξει εσείς;
Η εταιρεία μας εστιάζει διαρκώς στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού της αποτυπώματος και απόδειξη αυτού είναι οι πολλαπλές επενδύσεις στις «πράσινες» υποδομές μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Athens-1 αποτελεί το πρώτο data centre παγκοσμίως που έλαβε την πιστοποίηση LEED v4 Gold O+M για την πράσινη λειτουργία του, ενώ το Athens-2 είναι το πρώτο colocation date center στο κόσμο που έλαβε το 2016 την πιστοποίηση USGBC LEED v4 Gold BD+C για το σχεδιασμό και την κατασκευή του. Επιπρόσθετα, από το 2020 εξασφαλίσαμε ότι το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας των data centres μας, προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, στηρίζουμε ενεργά το «Σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Centre», μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης για να καταστούν τα data centres της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερα έως το 2030 που δημιουργήθηκε από το European Data Center Association και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πιο πρακτικό μέρος της λειτουργίας των υποδομών μας, για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους, χρειάζονται δύο βασικά στοιχεία. Παροχή ενέργειας και απόλυτα ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες χώρου (θερμοκρασία και σχετική υγρασία). Μέσες άκρες οι τιμές που αγοράζουμε ενέργεια είναι κοντινές για όλους. Επίσης, δεν είναι στη στρατηγική μας να γίνουμε παραγωγοί ενέργειας. Επομένως, ο τομέας που μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς είναι να δίνουμε στα data centres που έχουμε και που έρχονται, μια μορφή που θα απαιτεί ολοένα και λιγότερη ενέργεια για την διατήρηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών συνθηκών του χώρου.

Για την Ελλάδα, ο μέσος όρος αναλογίας στην κατανάλωση ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη ψύξη ενός data centre σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του είναι 1:1. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μονάδα ενέργειας λειτουργίας χρειάζεται η δαπάνη μιας μονάδας ενέργειας ψύξης. Η αναλογία αυτή εκτός από τη μακροπρόθεσμη μείωση των λειτουργικών εξόδων, παίζει σημαντικό ρόλο και στην αρχική επένδυση, γιατί είναι μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στο κόστος κατασκευής για παράδειγμα ενός data centre που χρειάζεται συνολικά 10 MW ισχύ και άλλο αν χρειάζεται 7 MW.

Όταν λοιπόν μια εταιρεία, όπως εμείς που θέλουμε να ανταγωνιστούμε σε διεθνές περιβάλλον, κι όπου ενδεχομένως υπάρχουν ακόμα και διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες που διευκολύνουν στη ψύξη, θα πρέπει να έχουμε ένα ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας.
Άρα ένα βασικό μας πλεονέκτημα είναι η διαρκής μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη. Οπότε, το γεγονός ότι ανάλογα με την εγκατάσταση μας βρισκόμαστε πάνω από 30% κάτω από το μέσο όρο που προανέφερα και διαρκώς βελτιωνόμαστε, δείχνει ότι περπατάμε καλά το δρόμο που έχουμε επιλέξει.

Η στρατηγική που έχετε επιλέξει, εφόσον σας ενδιαφέρει το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, σας οδηγεί υποχρεωτικά στην αγορά δικαιωμάτων ρύπων. Θα μπορούσε αυτό να είναι πρόβλημα στο μέλλον;
Όπως ανέφερα, η στρατηγική μας δεν είναι να γίνουμε παραγωγοί ενέργειας. Οπότε, ο δρόμος προς το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, περνά και από το χρηματιστήριο ρύπων. Αυτό όμως είναι κάτι που συναντάμε σε όλα τα data centres, ακόμη και εταιρειών big tech, όπως η Amazon, η Google και η Microsoft, οι οποίες ναι μεν επενδύουν σε καθαρές μορφές ενέργειας, αλλά αυτές δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το 100% της παγκόσμιας λειτουργίας τους. Πράγματι, το χρηματιστήριο ρύπων έχει διακυμάνσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδρομή μας προς το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα Ωστόσο, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά όλη η αγορά που σαφώς επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα όλων. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη ένταξή μας στον όμιλο της Digital Reality, μας φέρνει κάτω από την ομπρέλα ενός μεγάλου αγοραστή δικαιωμάτων ρύπων, οπότε συνακόλουθα θα έχουμε όφελος και στην Ελλάδα.