Τη λύση Cloud ERP της SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia, επέλεξε το διεθνούς φήμης Μουσείο Μπενάκη για την ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη και τον έλεγχο του πλήθους των καθημερινών δραστηριοτήτων του.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική συνδρομή της PwC, θέτοντας σε λειτουργία ένα σύγχρονο σύστημα ERP που εναρμονίζει τις εσωτερικές διαδικασίες του Μουσείου και βελτιώνει την εμπειρία των επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την απόλυτη συμμόρφωση του Μουσείου Μπενάκη με τις απαιτήσεις του GDPR για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Η λύση ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις Εμπορικής Διαχείρισης του Μουσείου, που εκτείνονται από την έκδοση εισιτηρίων, τη φιλοξενία εκδηλώσεων/εκθέσεων, τη συντήρηση εκθεμάτων και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έως τις δραστηριότητες και συνδρομές φίλων και μελών, τις εκδόσεις βιβλίων και τη λειτουργία πωλητηρίου.

Τα ισχυρά εργαλεία Οικονομικής Διαχείρισης του Soft1 Cloud ERP επιτρέπουν τη διεξοδική παρακολούθηση της εξέλιξης του προϋπολογισμού του Μουσείου, μέσα από τη λεπτομερή επεξεργασία και τον αυτόματο επιμερισμό όλων των εσόδων και των δαπανών (συμπεριλαμβανομένων αυτών της μισθοδοσίας) ανά τμήμα, ή δραστηριότητα. Η αυτοματοποιημένη λειτουργία της εγκατάστασης στο cloud με την απλή καταβολή μίας συνδρομής, μειώνει δραστικά το κόστος της μηχανογράφησης, απαλλάσσοντας το Μουσείο Μπενάκη από πρόσθετες υψηλές επενδύσεις και χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης.