Το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στις ελληνικές υπεραγορές Σκλαβενίτης (πρώην Καρφούρ-Μαρινόπουλος, DIA) επέλεξε το πρόγραμμα MyManager Union.

Η Qualisys Software ολοκλήρωσε την εγκατάσταση της λύσης, την παραμετροποίηση και τη μετάπτωση των στοιχείων του Σωματείου από παλαιά εφαρμογή. Προτεραιότητα του Σωματείου είναι η ασφαλή και συνολική παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την διαχείριση των μελών και των συναλλαγών. Με τη χρήση απλών και λειτουργικών εντολών αναζήτησης, επιτρέπεται η διαχείριση πλήθους μελών και η ανίχνευση συγκεκριμένων δεδομένων από την υφιστάμενη βάση.