Η αλλαγή της αντίληψης του κοινού για το τι πρέπει να είναι μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ποιες υπηρεσίες οφείλει να προσφέρει, αποτελεί μια εξέλιξη που ωθεί τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να δημιουργήσει μια νέα έκδοση του εαυτού του.

Βασικός παράγοντας σε αυτή την αλλαγή το Open Banking και το πώς οι καταναλωτές επανακτούν τον έλεγχο των δεδομένων τους – παράλληλα με τη δυνατότητα να τα μοιράζονται με πιστοποιημένους παρόχους, ώστε να λάβουν καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα από τράπεζες ή παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το Open Banking δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία για τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν στους καταναλωτές, μαζί με τα προϊόντα και τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Από την άλλη οι καταναλωτές, για να δώσουν την πολυπόθητη πρόσβαση ως αντάλλαγμα, αναζητούν την προστιθέμενη αξία στην αξιοποίηση των δεδομένων τους από τις τράπεζες και επιζητούν βελτιωμένες, σύγχρονες καιευέλικτες υπηρεσίες (όπως cross bank wallets, account aggregation services, actionable PFMs κ.λπ).

Ωστόσο, η υιοθέτηση του Open Banking έχει ακόμα κάποιοδρόμο να διανύσει, καθώς βρίσκεται ακόμα στα πρώτα του στάδια, αναμένοντας μια πραγματική ανάπτυξη τη διετία 2020 – 2021.
Κεντρικός άξονας στη διασφάλιση αυτής της εξέλιξης είναι ένα ομαλό customer journey, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους.

Η ερώτηση, φυσικά, είναι τι κάνουν οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γι αυτό; Κατ ‘αρχάς, πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις ανησυχίες των πελατών. Το Open Banking εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων εντός των οικονομικών υπηρεσιών σε πολλαπλά industries, προσφέροντας τη δυνατότητα αξιολόγησης στα έσοδα και τις δαπάνες, την οικονομική και πιστοληπτική ικανότητα, με κάθε ένα από αυτά να συμπληρώνει το άλλο για να αναπτυχθεί συνολικά μια καλύτερη, καθοδηγούμενη από δεδομένα, εικόνα του πελάτη.

Ενώ υπάρχουν θετικές προθέσεις και στάση τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους καταναλωτές γύρω από το Open Banking, υπάρχει επίσης αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς και να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία για τα δεδομένα που οι καταναλωτές καλούνται να μοιραστούν γιατί οι ίδιοι πρέπει να καταλαβαίνουν τι είναι το Open Banking και τα οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει.

Είναι αλήθεια ότι το Open Banking αποτελεί μια τεράστια στροφή στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν αξιοποιηθεί σωστά, θα είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, οδηγώντας σε βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων, πιο στοχευμένα και κερδοφόρα προϊόντα και ευκολότερο upsell. Πράγματα που κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί, ιδίως σε μια περίοδο συνεχών αλλαγών και εντεινόμενου ανταγωνισμού στον χώρο.