Στην Dell Technologies εργαζόμαστε με αφετηρία το όραμα του Michael Dell για την δημιουργία τεχνολογιών που προωθούν την πρόοδο του ανθρώπου. Όλες οι συνιστώσες της επιχειρηματικής μας δράσης, από την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και καινοτομίας, έως τους εργαζόμενους και τις διαδικασίες μας, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σταθερού και θετικού αντίκτυπου στις κοινωνίες και τον ίδιο τον πλανήτη μας. Αυτές οι προσπάθειες, είναι απαραίτητο να διακρίνονται από διορατικότητα και προετοιμασία για το μέλλον, και σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ήδη παρουσιάσει τα σχέδιά μας και τους στόχους μας. Η έκθεση “Our Vision for 2030” παρέχει μια ανάλυση των επί μέρους τομέων δράσης, για την επίτευξη του οράματός μας.

Προώθηση της βιωσιμότητας
Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και τους φυσικούς του πόρους, πάντα μαζί με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αυτό αποτελεί βασικό μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, καθώς ενσωματώνουμε την αειφόρο ανάπτυξη στις πρακτικές μας, αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη για τις ενέργειές μας, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

Ένας από τους κατευθυντήριους άξονες, πάνω στους οποίους λειτουργούμε, είναι η επιτάχυνση της κυκλικής οικονομίας, με τη μείωση των ρύπων, την επέκταση της ανακύκλωσης και της πλήρους αξιοποίησης των προϊόντων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη διάδοση αυτών των πρακτικών, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των φυσικών πόρων.

Καλλιέργεια της ένταξης
Στην Dell Technologies θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη στην κατεύθυνση της αξιοποίησης πολλών ταλέντων που προέρχονται από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους και οι οποίοι έχουν να συνεισφέρουν πολλά χάρη στη διαφορετική οπτική με την οποία αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Είναι απαραίτητο να οργανώσουμε τις δομές μας στηριζόμενοι σε ένα εργατικό δυναμικό που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και πλουραλισμό.

Παράλληλα, διαμορφώνουμε τις λύσεις και τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα εξίσου ποικιλόμορφο κοινό που εκτείνεται σε διάφορες κοινωνίες του πλανήτη, με διαφορετική πολιτισμική φυσιογνωμία και ιδιαιτερότητες. Στις προσπάθειές μας, τόσο ενδοεταιρικά, όσο και στις εξωστρεφείς πρωτοβουλίες μας, εργαζόμαστε συνεχώς με στόχο να βλέπουμε την πραγματικότητα απαλλαγμένοι από κοινωνικά στερεότυπα που δρουν ανασχετικά ως προς τη συνεργασία και την καινοτομία.

Μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα μέσω της τεχνολογίας
Εντάσσοντας όλο και περισσότερους ανθρώπους στην ψηφιακή οικονομία, προσφέρουμε πρόσβαση στην τεχνολογία, όχι ως πολυτελές αγαθό, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο. Καθιστούμε προσιτούς τους καρπούς της καινοτομίας στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, διαχέοντας τα οφέλη της και βοηθώντας όλους τους ανθρώπους να εξελίσσονται, να γίνονται αποδοτικότεροι και πιο δημιουργικοί και να επιλύουν όλα τους τα προβλήματα.

Όχι μόνο προωθούμε τον ψηφιακό, αλλά και τον κοινωνικό μετασχηματισμό, ενισχύοντας νεοφυείς επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, προγράμματα υποτροφιών και κάθε ενέργεια που συντελεί στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και της κατάρτισης των νέων, αλλά και της δια βίου μάθησης κάθε ενεργού ατόμου.

Όλες αυτές τις παραμέτρους, μαζί με τις διαρκείς μας προσπάθειες βελτίωσης των ηθικών μας πρακτικών και της προάσπισης της ιδιωτικότητας, μπορούν όλοι να βρουν στο πλήρες κείμενο της έκθεσής μας “Progress Made Real – Our Vision for 2030” κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/reporting/progress-made-real.htm

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι σας περιμένουμε όλους το ερχόμενο φθινόπωρο, στο Dell Technologies Forum στην Αθήνα, όπου θα μιλήσουμε αναλυτικά και για το συγκεκριμένο θέμα.