Η Intrasoft International ανέλαβε την υλοποίηση του νέου συστήματος συνταξιοδότησης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (NSSF) στην Ουγκάντα.

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται το Perseus, το νέο προϊόν για υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης,  πλήρως σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από την Intrasoft International, μέσα από την εικοσαετή εξειδίκευση της εταιρείας στη σχεδίαση Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης παγκοσμίως.

Το Perseus βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής και μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κάθε οργανισμού. Το νέο σύστημα αναμένεται να αυτοματοποιήσει βασικές λειτουργίες του NSSF, όπως η εγγραφή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η διαχείριση των συντάξεων.

Οι λειτουργικές δυνατότητες  του Perseus θα δώσουν στο NSSF την ευκαιρία να ανταπεξέλθει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες στην αγορά της Κοινωνικής Ασφάλισης σε βάθος χρόνου, ενώ θα μειώσουν αισθητά τον απαιτούμενο χρόνο για την διεκπεραίωση εργασιών.