Με στόχο να προσαρμοστεί κατάλληλα στις εξελίξεις που απαιτεί η νέα τεχνολογία, ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση μετασχηματισμού, που θα τον μετατρέψει σε ψηφιακό Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Digital TSO).  Μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιδιώκει ο ΑΔΜΗΕ για τον οποίο καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες, αποτελεί η ψηφιοποίηση των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα προβολικά συστήματα (Display Walls) στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας όλης της χώρας, αντικαταστάθηκαν με ψηφιακά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας. Συγκεκριμένα, τα κέντρα στο Κρυονέρι, την Πτολεμαΐδα και τη Θεσσαλονίκη αναβαθμίστηκαν τεχνολογικά με εκσυγχρονισμό τόσο του λογισμικού, όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού των αιθουσών ελέγχου.

Καθημερινά 20.000 – 30.000 κακόβουλα μηνύματα
Να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής του και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών (Cybersecurity Resilience), μέσω του Κέντρου Λειτουργίας Κυβερνοασφάλειας (SOC). Είναι ενδεικτικό ότι οι μηχανισμοί κυβερνοασφάλειας που διαθέτει ο ΑΔΜΗΕ μπλοκάρουν καθημερινά 20.000 – 30.000 κακόβουλα μηνύματα και παρεμποδίζουν 80.000-100.000 κακόβουλες απόπειρες διασύνδεσης με το δίκτυο της εταιρίας.

Η απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικού νέας γενιάς που σκοπεύει να αποκτήσει ο Διαχειριστής θα απαρτίζεται από:

 • Σύγχρονη πλατφόρμα για τη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας (SIEM & SOAR Platform)
 • Σύστημα για την ανίχνευση απειλών σε ΙΤ & ΟΤ συστήματα (ICS)
 • Κεντρικός έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο (Network Access Control)
 • Σύγχρονη πλατφόρμα cyber intelligence για την ευφυή ανάλυση κυβερνοεπιθέσεων και απειλών
 • Ασφάλεια για υπηρεσίες νέφους (cloud security) και απομακρυσμένης πρόσβασης
 • Λύση προστασίας τελικών σημείων νέας γενιάς (NG endpoint protection)
 • Λύση ασφάλειας δικτύου μέσω νέας γενιάς Firewall (NGFW) τόσο για τα κέντρα δεδομένων (data centers) όσο και για την ασφάλεια της περιμέτρου
 • Λύση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων

Επίσης, θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου και επιχειρηματικής συνέχειας που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου (Enterprise Risk Management – ERM)
 • Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan – BCP)
 • Ολοκληρωμένα σχέδια αντιμετώπισης συμβάντων (Incident Response Plans – IRPs)
 • Διενέργεια δοκιμών παρείσδυσης (Penetration Testing
 • Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης (Cybersecurity Awareness)
 • Πιστοποίηση ISO-27001
 • Επισκόπηση και αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών ή κατάρτιση νέων
 • Στρατηγική ασφάλειας νεφοϋπολογιστικών συστημάτων (IaaS & SaaS)

Στους μελλοντικούς στόχους του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνονται επίσης:

 • Η δημιουργία συστήματος για την εκμετάλλευση των δεδομένων της εταιρείας (Modern Data Αnalytics Ecosystem) και περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών της.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δράσεων με σκοπό την πρόσβαση σε οποιαδήποτε εταιρική εφαρμογή από οποιοδήποτε σημείο με μόνη απαίτηση τη σύνδεση στο internet (Work From Anywhere), όπως και υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος σε υπολογιστικό νέφος (cloud), παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση στις εφαρμογές Microsoft Office 365 από οπουδήποτε. Στόχος του συστήματος είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των διαδικασιών του ΑΔΜΗΕ στους τομείς της Διαχείρισης και Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP–Enterprise Resource Planning), της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM–Human Resource Management), της Διαχείρισης Παγίων (EAM–Enterprise Asset Management), του Προγραμματισμού, της Εκτέλεσης Τεχνικών Εργασιών (WFM– Workforce Management) και της Διαχείρισης Έργων (PS–Project System).
 • Αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακών υπογραφών και διακίνησης αρχείων.