Πλέγμα έργων για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας στη δημόσια διοίκηση περιλαμβάνουν οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν το 2022 για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Από τα καίριας σημασίας έργα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα για τις δημόσιες προμήθειες, η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνικών και εργαλείων δημόσιων προμηθειών ως ψηφιακών υπηρεσιών (δηλαδή e-shops και e -marketplaces).

Σε τροχιά υλοποίησης θα εισέλθει και το CRM για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των σχέσεων της διοίκησης με τους πολίτες, μέσω προσωποποιημένων υπηρεσιών και εμπειρίας. Παράλληλα θα προχωρήσει και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, μια ενιαία δηλαδή πλατφόρμα διαχείρισης του συνόλου των διενεργούμενων Δημοσιονομικών Ελέγχων και των Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η οποία θα αξιοποιήσει και θα εμπλουτίσει τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΕΔΕΛ και της ΕΣΕΛ.

Σε τροχιά ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού μέσω ΣΔΙΤ θα μπουν και οι Υπηρεσίες μιας στάσης στα ΚΕΠ της χώρας ενώ θα προχωρήσει η αναβάθμιση των τομεακών συστημάτων μέσω της δημιουργίας ενός κεντρικού συστήματος BI, το οποίο θα αναλύει τα δεδομένα που συλλέγει από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της κεντρικής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Επιπλέον ο προγραμματισμός περιλαμβάνει και τη σταδιακή υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που σκοπεύει να υποστηρίξει συνολικά τη λειτουργία του δικτύου της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του, να βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και να παρέχει σε κάθε λήπτη υπηρεσιών υγείας τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.