Ένα πλήρες πληροφοριακό σύστημα υλοποίησε πρόσφατα η SingularLogic για το Regency Casino Θεσσαλονίκης μέλος του ομίλου Regency Enternaintment, που δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών καζίνο και φιλοξενίας στην Ελλάδα.

Το έργο περιλάμβανε την προμήθεια των εφαρμογών Galaxy One Touch Retail και Galaxy Restaurant, την προμήθεια mobile PoS, τη σύνδεση με το SingularLogic ERP σύστημα, το σύστημα CRM/ Loyalty και το σύστημα υποδοχής που διέθετε η επιχείρηση, την ανάπτυξη custom εφαρμογών, καθώς και υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, δοκιμαστικής λειτουργίας και υποστήριξης.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα, στόχο είχε να καλύψει τη διαχείριση πωλήσεων σε πολλαπλούς και διαφορετικούς χώρους  όπως bar, κατάστημα λιανικής πώλησης, αίθουσα παιγνίων, πολυχώρο θεαμάτων και εστιατόρια, την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων (Casino CRM / Loyalty, σύστημα υποδοχής, ERP), την εκτέλεση τιμολογιακής πολιτικής, την on line πληροφόρηση και την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων με την υλοποίηση custom εφαρμογών.

Ο Κ. Δεληγιάννης, Διευθυντής Πληροφορικής του Regency Casino Θεσσαλονίκης ανέφερε σχετικά: «Η επιλογή της SingularLogic, έγινε με γνώμονα την τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία σε λύσειs Retail, τη διαθεσιμότητα των πόρων της, του ανταγωνιστικού κόστους κτήσης και συντήρησης της λύσης καθώς και την ευελιξία που έχει στην υλοποίηση νέων απαιτήσεων. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η λύση που μας παρασχέθηκε, μας δικαίωσε απόλυτα για την επιλογή μας».