Η ένωση εταιρειών «Space Hellas – Radiant Technologies» συμμετέχει στο διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού 1,97 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών, σύγχρονων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο το σταδιακό μετασχηματισμό της Δυτικής Ελλάδας σε «έξυπνη» περιφέρεια στον τομέα της προβολής του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και την τεχνική προσφορά της κοινοπραξίας.

Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα όπως:

– ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

– θεματικές παραγωγές όπως η δημιουργία ντοκιμαντέρ με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και μνημείων της Δυτικής Ελλάδας, ιστορικών γεγονότων και αναφορών, κ.α.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, ένα ψηφιακό θεματικό πάρκο αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 με έμφαση στην ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Δυτική Ελλάδα. Το θεματικό πάρκο προβλέπεται να είναι φορητό και θα στεγαστεί, περιοδικά, σε τουλάχιστον δέκα επιλεγμένες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας.

Άλλη δράση που περιλαμβάνει το έργο αφορά στη διασύνδεση των κατοίκων και επισκεπτών μέσω πολλαπλών επιπέδων προβολής με περισσότερα από 2.000 – 2.500 σημεία ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Στόχος είναι η ανάδειξη και προώθηση του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες.

Τέλος, το έργο περιλαμβάνει:

– ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής περιεχομένου και υπηρεσιών.

– ανάπτυξη ειδικής έκδοσης της διαδικτυακής πλατφόρμας για προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς πληροφόρησης σε σταθερές και φορητές συσκευές (tablets, κινητά, κλπ).

– ανάπτυξη mobile application (διαθέσιμο για iOS και Android).

– εγκατάσταση υλικού (hardware) που θα υποστηρίξει τα παραπάνω.

– σχεδιασμός και οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης των μελών κάθε ομάδας – στόχου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών.