O Λευτέρης Παναγιωτάκης, ΙT Manager της Attikos Helios S.A., τονίζει τη σημασία που έχει η Πληροφορική για την ανάπτυξη ενός οργανισμού, συμπληρώνοντας ότι οι περικοπές που γίνονται στο IΤ μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την ανάπτυξη μιας εταιρείας, αν γίνουν με μόνο κριτήριο το κόστος.

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, με επακόλουθο την έλλειψη ρευστότητας, πολλά προβλήματα παρουσιάζονται στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών και των εταιρειών, ειδικότερα στην ελληνική και γενικότερα στην παγκόσμια αγορά. Η εφαρμογή τεχνολογιών Πληροφορικής σε έναν οργανισμό είναι μια πρόκληση, με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας Διευθυντής Πληροφορικής, ανεξάρτητα από την κύρια δραστηριότητά του. Πρόκληση, επίσης, αποτελεί και η στελέχωση των τμημάτων του από άτομα ικανά με προσόντα να προάγουν αυτήν την προσπάθεια. Κάθε οργανισμός, σε όποιον κλάδο και αν δραστηριοποιείται – παροχής υπηρεσιών, μεταποίησης, βιομηχανικό ή κατασκευαστικό τομέα – πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει επαρκείς και αποδοτικές λύσεις και να εδραιώσει τη θέση του στην αγορά.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις η Πληροφορική αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο τους. Σε κάποιες επιχειρήσεις αυτοί που αποφασίζουν βλέπουν μόνο νούμερα και μειωμένα έσοδα. Και καθώς δεν έχουν ικανές τεχνικές γνώσεις και επαρκή ενημέρωση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Πληροφορική και στις νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, προβαίνουν σε μείωση των διαθεσίμων κεφαλαίων για επενδύσεις σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, πάγωμα των αναβαθμίσεων υπαρχόντων υποδομών και εξοπλισμών, μείωση του αριθμού του εξειδικευμένου και τεχνικά καταρτισμένου προσωπικού και ελάχιστη έως μηδενική σε ποσοστό εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Η γενική προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους με τους παραπάνω τρόπους έχει επίπτωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους και τις καθιστούν ευάλωτες και σε μειονεκτική θέση σε σχέση με ανταγωνιστικές εταιρείες ιδίου αντικειμένου.

Ανάπτυξη με την αρωγή της Πληροφορικής
Αντίθετα, κάθε προνοητική επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει και να επεκτείνει την ανταγωνιστικότητά της και τη βιωσιμότητά της πρέπει απαραιτήτως να ενσωματώσει στις διαδικασίες της και στη λειτουργία της αξιόπιστα και λειτουργικά πληροφοριακά συστήματα. Η απόφαση ενός οργανισμού, με κουλτούρα καινοτομίας και ανάπτυξης, να επενδύσει σε αυτοματοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών(Workflow Automation) για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων (ERP,CRM), για τη διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου και αύξηση των εσόδων, για Data Warehousing-Data Mining και BPR για τη σωστότερη λήψη αποφάσεων και επανασχεδιασμό και βελτίωση των διαδικασιών όπου χρειάζεται ( Information’s Systems planning), τον καθιστά σε πλεονεκτική θέση, με σταθερή και ελεγμένη ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η Διεύθυνση Πληροφορικής της επιχείρησης, η οποία πλέον δεν σταματά μόνο στη συντήρηση και την αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων και εξοπλισμών, αλλά δημιουργώντας καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, οι οποίες προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να διακατέχεται από προσωπικές αρετές όπως ακεραιότητα, δικαιοσύνη, διπλωματία και ανεξαρτησία, να έχει άριστη γνώση του εταιρικού περιβάλλοντος, να εναρμονίζεται με το όραμα και την στρατηγική αντίληψη του τρόπου δράσης της επιχείρησης, να έχει άριστες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία και να γνωρίζει απόλυτα το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Επιπλέον, πρέπει να έχει διορατικότητα σε βάθος χρόνου για τις τάσεις της αγοράς. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι το πληροφοριακό σύστημα ενός οργανισμού είναι το ισχυρότερο εργαλείο του καθώς συμβάλλει, με την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, στη λήψη της προσφορότερης απόφασης από τη διοίκηση και στην πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων με το μικρότερο ρίσκο. Η Πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες, λοιπόν, μπορούν να αποτελέσουν την απάντηση στην κρίση.