Η Sport’s House, εταιρεία με πολυετή δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά ένδυσης, επέλεξε την έκδοση λογισμικού Soft1 Open Enterprise για την ολοκληρωμένη διαχείριση του εμπορικού της κέντρου “Shopping House”.

Με την υποστήριξη της FoxLine Solutions, πιστοποιημένου συνεργάτη της SoftOne, η Sport’s House αξιοποιεί ένα σύγχρονο σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο διασφαλίζει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας παράλληλα την αποτελεσματική διαχείριση των συμβολαίων ενοικίασης και προμηθειών με το πλήθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός του Shopping House υπό τη μορφή “shops in a shop”.

Αξιοποιώντας την ευελιξία που προσφέρει το cloud, η έκδοση Soft1 Open Enterprise προσαρμόζεται πλήρως στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, απαλλάσσοντας τη Sport’s House από χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης και συντήρησης. Με εξάλειψη επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό και ευέλικτο μοντέλο πληρωμής pay as you go, η λύση επιτρέπει την κλιμάκωση των εξόδων βάσει της εξέλιξης των αναγκών της εταιρείας, βοηθώντας την να μειώσει αισθητά το κόστος λειτουργίας της μηχανογράφησης. Η προηγμένη λειτουργία του Soft1 στο Cloud, παρέχει τη δυνατότητα στη Sport’s House να αυτοματοποιήσει κρίσιμες business διαδικασίες, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση χρόνου και ελαχιστοποίηση λαθών καταχώρησης.