Μέσα στο 2018 βιώσαμε μεγάλες αλλαγές στον χώρο του software testing, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στη διεθνή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η υιοθέτηση των διαδικασιών agile είναι σχεδόν καθολική, επηρεάζοντας τόσο τον ρόλο του software tester όσο και το Quality Assurance στην παραγωγή λογισμικού. Τεχνολογικά, περάσαμε γρήγορα από την αναζήτηση της αυτοματοποίησης του testing σε εξωτικά buzzwords, όπως Artificial Intelligence και Machine Learning στον ποιοτικό έλεγχο. Σε τοπικό επίπεδο, βρισκόμαστε πίσω από τις εξελίξεις της αγοράς.

Εντούτοις το 2018 ήταν θεαματικό στον χώρο του software testing στην Ελλάδα. To GRTB, το ελληνικό τμήμα της ISTQB (International Software Testing Qualifications Board ) μετρά τρία χρόνια ζωής, έχοντας κάνει μεγάλο άλμα τους τελευταίους μήνες, με ένα διευρυμένο κύκλο εθελοντών και το πρώτο μεγάλο συνέδριο για software testing στην Ελλάδα να είναι γεγονός (διεξάχθηκε στις 17 Μαΐου 2019 στην Αθήνα, με μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία).

Παράλληλα, ξεκινούν κι άλλες πρωτοβουλίες, δημιουργώντας ένα σοβαρό αποτύπωμα της software testing κοινότητας στην ελληνική αγορά Μετά από μία περίοδο έντονων διαταραχών (disruptions) στον χώρο του ποιοτικού ελέγχου σε επίπεδο διαδικασιών αλλά και τεχνολογίας, μία νέα κατάσταση διαμορφώνεται με κάποιες εξελίξεις να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες:

• To Quality Assurance θα γίνει Quality Engineering και ο tester θα γίνει κατ’ αρχήν software engineer. Διάφορες παραλλαγές αυτής της μετάλλαξης έχουν αρχίσει να προκύπτουν, όπως Software Developer in Test ή TestOps αλλά η ουσία είναι πως ο έλεγχος είναι κυρίως δουλειά μηχανικού λογισμικού με άμεση εμπλοκή σε όλες τις ενέργειες και λειτουργίες παραγωγής λογισμικού

• Cross functional ρόλοι. Εγκαταλείποντας τη λογική των σιλό, σε ένα περιβάλλον agile όλοι οι μηχανικοί καλούνται να ασχοληθούν με το Quality Engineering. Έτσι το Quality Engineering σταματά να είναι ρόλος και μετασχηματίζεται σε λειτουργία, μέσα σε ένα ολιστικό περιβάλλον παραγωγής

• Continuous Testing. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για CI/ CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) αν δεν υποστηρίζονται από μία διαδικασία continuous testing. Αυτό μεταφράζεται σε βελτιστοποίηση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών και, άρα, σοβαρές απαιτήσεις γνώσεων software engineering από πλευράς testing Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει χάσει μία περίοδο διαταραχών και κλυδωνισμών στην αγορά του software testing το οποίο μπορεί να αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία.

Τώρα που αρχίζει να υπάρχει συλλογική παρουσία και αποτύπωμα του software testing στην Ελλάδα μπορούμε να κινηθούμε απευθείας προς τις ξεκάθαρες τάσεις της αγοράς, αποφεύγοντας τις άσκοπες αναζητήσεις, χωρίς να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή και έτσι σε λίγα χρόνια από ουραγοί να είμαστε οι πλέον καινοτόμοι.