Η Entersoft, συμπληρώνοντας 12 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, ανακοίνωσε το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη τριετία.

Στη στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνονται τρεις βασικοί στόχοι: Επένδυση στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων, δυναμική επέκταση σε κάθετες αγορές και σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε αγορές του εξωτερικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης σε Έρευνα και Ανάπτυξη για την τριετία 2014-2016, θα αγγίξει τα 5 εκ. ευρώ και θα καλύπτει όλους τους παραπάνω στόχους. Ήδη υλοποιείται το πλάνο ενίσχυσης του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, με αύξηση του δυναμικού κατά 50%. Παράλληλα, όλα τα βασικά προϊόντα της εταιρείας θα παρέχονται On Premise, On Cloud αλλά και ως Software as a Service, για μεγαλύτερη ευελιξία.

Το τμήμα R&D, έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του νέου Entersoft Business Suite release 5. Το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας στοχεύει επίσης με συγκεκριμένα και εξειδικευμένα προϊόντα σε κάθετες αγορές όπως η βιομηχανία, μεταφορικές εταιρείες και ιδιωτική εκπαίδευση, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα για διεθνή επέκταση. Η δημιουργική εξωστρέφεια, αποτελεί χαρακτηριστικό της Entersoft από την ίδρυσή της. Ήδη, εκτός από την Αθήνα, η εταιρεία διατηρεί γραφεία σε Σόφια και Βουκουρέστι, και έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 θα αποκτήσει γραφεία στο Ντουμπάι, στο οποίο έχει παρουσία τα 2 τελευταία χρόνια μέσω συνεργατών.