Όσες επιχειρήσεις δεν μετασχηματιστούν ψηφιακά εγκαίρως, θα πάψουν να υπάρχουν.

Για τις κάθε είδους επιχειρήσεις υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία. Η χρήση των δεδομένων για την ανάπτυξη τους. Όμως, η φράση αυτή κρύβει πολλά περισσότερα πίσω της, από ό,τι μπορεί να διακρίνει με την πρώτη ματιά ένας που δεν κατανοεί την αξία των Data Analytics και Data Management. Η αξιοποίηση των δεδομένων δεν μπορεί να γίνει από μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μεγέθους της, χωρίς να αλλάξει ο τρόπος που η ίδια η επιχείρηση λειτουργεί. Αυτό, εν πολλοίς, προέρχεται από την ίδια τη φύση και τη δύναμη που περικλείουν τα δεδομένα, τα οποία καθορίζονται αποκλειστικά από τον τρόπο αξιοποίησής τους. Γύρω μας υπάρχουν άπειρες πληροφορίες, σχετικές με τα πάντα.

Η ψηφιακή έκφραση της κάθε είδους πράξης, κίνησης, επιλογής, κατάστασης, κ.ο.κ., προσφέρει έναν ωκεανό δεδομένων προς εκμετάλλευση. Όμως, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν, καθώς δεν έχουν τα απαραίτητα «αισθητήρια συλλογής» και την ικανότητα επεξεργασίας αυτών. Μπορεί το κόστος της επένδυσης να είναι υψηλό, αλλά είναι βέβαιο ότι, μεσοπρόθεσμα θα αποδώσει πολλαπλάσια κέρδη. Εκείνοι που πρώτοι θα κάνουν χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών, θα αντλήσουν και θα αξιοποιήσουν τα (ούτως ή άλλως) διαθέσιμα δεδομένα, θα είναι οι περισσότερο κερδισμένοι. Στο βάθος του χρόνου, ο ανταγωνισμός θα γίνεται μόνο ανάμεσα σε αυτούς. Οι υπόλοιποι, απλά, δεν θα υπάρχουν.