Το Συμβούλιο του Milton Keynes στη Μεγάλη Βρετανία επέλεξε την τεχνολογία της Globo για το πρόγραμμα “Future Working Programme”, μία πρωτοβουλία ευέλικτης εργασίας που θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομία και αποδοτικότητα, ενώ θα διασφαλίζει τα δεδομένα στις φορητές συσκευές στο 100%.

Η λύση της Globo αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται ήδη σε 300 συσκευές και βάσει του προγραμματισμού αναμένεται να εφαρμοστεί σε συνολικά 1.100 συσκευές που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό και τα μέλη του Συμβουλίου. Στο πλάνο συνεργασίας προβλέπεται και η παροχή επιπλέον δυνατοτήτων μέσω ανάπτυξης mobile εφαρμογών. Ειδικότερα, η λύση παρέχει στην τοπική Αρχή του Δήμου του Milton Keynes: mobility management, πλατφόρμα για την ανάπτυξη mobile εφαρμογών και εξειδικευμένες εφαρμογές (custom apps). Στόχος του “Future Working Programme” είναι να διευκολύνει την ευέλικτη εργασία από το σπίτι ή και εκτός, καθιστώντας μη αναγκαία τη χρήση των γραφείων και εξαλείφοντας το κόστος αυτών, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα με τη διάθεση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.