Η πρόσφατη ανακοίνωση της Microsoft για την εγκατάσταση Data Centre στη χώρα μας ανακίνησε το ενδιαφέρον για την τεχνολογία Cloud. Ο λόγος είναι απλός και κατανοητός. Το όνομα της εταιρείας είναι γνωστό τοις πάσι, οπότε η απόφαση της να κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα μόνο καταλυτικά μπορεί να δράσει προς το adoption προς τη νέα τεχνολογική τάση, ακόμη και από τους περισσότερο δύσπιστούς ή, αν θέλετε, από τους περισσότερο πιστούς στις on-premise λύσεις.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, είναι ποιοτικά τα ίδια, σχεδόν. Ανάμεσα στα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Cloud είναι το άμεσο και εύκολο scalability και ο ευέλικτος προσδιορισμός του κόστους της επένδυσης, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαιτήσεις, ενώ τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι άμεσα προς όφελος της επιχείρησης.

Σε τεχνικό επίπεδο, η συμφωνία μεταξύ AMD και IBM για την από κοινού ανάπτυξη λύσεων για την κωδικοποίηση δεδομένων που «τρέχουν» σε πραγματικό χρόνο σε Virtual Machine, αναμένεται να δώσει ώθηση σε θέματα Cyber Security, ειδικά σε ό,τι αφορά το Cloud, με χρήση της τεχνολογίας Confidential Computing. Για πολλές εταιρείες, η εξασφάλιση εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων παραμένει πρόκληση, καθώς η ασφάλεια είναι επί του παρόντος το κορυφαίο εμπόδιο για υιοθέτηση λύσεων Cloud. H κυβερνοασφάλεια παραμένει κορυφαίο κριτήριο για την επιλογή παρόχου. Σύμφωνα με την Gartner, «η Confidential Computing αφαιρεί δυνητικά το εναπομένον εμπόδιο για την υιοθέτηση υβριδικού Cloud από τις επιχειρήσεις που ανησυχούν σχετικά με την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων σε δεδομένα σε δημόσιο Cloud».

Σε καθαρά επιχειρηματικό επίπεδο, πολλές ευκαιρίες δημιουργούνται από την απόφαση για την εγκατάσταση Data Centre από τη Microsoft στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Μόρφης, Διευθυντής Marketing & Operations, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, στη συνέντευξη του στο netweek 437 που διαβάζετε, «η ανακοίνωση αυτή καθαυτή, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον ηγέτιδων ελληνικών εταιρειών να χρησιμοποιήσουν τα Ελληνικά Data Centre που θα δημιουργηθούν, ανοίγει τους ορίζοντες των τοπικών συνεργατών για υλοποίηση σύνθετων έργων», ενώ η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί «θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και σε έργα του εξωτερικού αυξάνοντας αισθητά τον κύκλο εργασιών των ελληνικών εταιρειών».