Στρατηγικός στόχος του Today Group, είναι η αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, η ενιαία και άμεση ενημέρωση όλων των τμημάτων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής μια σειρά από projects που θα οδηγήσουν την εταιρεία στην επίτευξη αυτού του στόχου. Το πρώτο αφορά την έναρξη συστήματος παραγγελιοληψίας των καταστημάτων (B2B) με live διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ώστε να υπάρχουν όλα τα είδη συγκεντρωμένα, ανεξάρτητα τον προμηθευτή. Το σύστημα είναι οnline με το αρχείο ειδών, μπορεί να διαχειριστεί μαζικά όλες τις απαιτήσεις ανά προμηθευτή και στόχος αυτού του έργου είναι να μειωθεί κατά 70% ο χρόνος απασχόλησης των καταστημάτων με την παραγγελιοδοσία.

Το δεύτερο project αφορά την υλοποίηση ενός προγράμματος μισθοδοσίας, με την εφαρμογή του οποίου θα επιτευχθεί ταχύτερα η αποδοτικότερη σύνταξη του προγράμματος και του κόστους μισθοδοσίας. Επίσης, μέσω του εταιρικού portal, το τρίτο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα υπάρχει ενοποιημένη όλη η εταιρική επικοινωνία, τα εγχειρίδια και οι εσωτερικές διαδικασίες. Ο Franchisee θα είναι σε θέση να εντοπίζει άμεσα όλες τις πληροφορίες που τον αφορούν, γρήγορα και ξεκάθαρα. Τα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνουν, επίσης, σύστημα πιστότητας πελατών, όπως και τη δημιουργία ενός ειδικού εκπαιδευτικού κέντρου, στο οποίο το προσωπικό των καταστημάτων θα εκπαιδεύεται σε δύο επίπεδα στη μηχανογράφηση (βασικοί χρήστες και advance χειρισμό-αφορά κυρίως ταμίες).