Στην Active Computers Systems ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ, Cosmos Business Systems AEBE και SingularLogic. Η κατακύρωση του διαγωνισμού στην Active Computers Systems έγινε στο ποσό των 368.397,21 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια PCs, notebooks, βιντεοπροβολέων, έγχρωμων εκτυπωτών, διαδικτυακών καμερών, εξωτερικών σκληρών δίσκων, πολυμηχανημάτων, servers και ασύρματων σημείων πρόσβασης.