Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ένωση εταιρειών “Intrasoft International – Altec- Quality & Reliability” για τη συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης για τρία χρόνια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,880 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).