Το Υπουργείο Οικονομικών προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Το έργο αφορά στη προσαρμογή της υποδομής και των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στις επικαιροποιημένες επιχειρησιακές, λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των απαιτήσεων, για μείωση του κόστους λειτουργίας, αποδοτικότερη χρήση των υποδομών, ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης και την επέκταση της λειτουργικότητας, ομογενοποίηση των εφαρμογών και προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, φορολογικού και γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος, για την ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4,839 εκατ. ευρώ.