Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τής Περιφέρειας Κρήτης για την κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης, που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,016 εκατ. ευρώ, προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 9 Ιουλίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουλίου.