Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ενέκρινε με απόφασή του που αναρτήθηκε στη Διαύγεια την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με τίτλο «Aνάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Γεωχωρικών και Κτηματολογικών πληροφοριών (ΟΣΓΚΠ) με on-line ψηφιακές υπηρεσίες προς το κοινό, στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5,416 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότησή του θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.