Η Toshiba Corporation προχωρά σε διακοπή της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών που απευθύνονται σε καταναλωτές σε πολλές διεθνείς αγορές συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου Ideal.

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου, Ideal Ηλεκτρονική, μεταξύ των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, έχει αναλάβει και τη διανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών Toshiba στην ελληνική αγορά. Όπως έχει αναφερθεί και στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις, ο όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει την εξάρτησή του από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, έχοντας αναπτύξει νέες δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά το β’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος μείωσε σημαντικά το απόθεμα του σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές Toshiba, η αξία του οποίου ανέρχεται σήμερα σε 400.000 ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος του αναμένεται να διατεθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως και οι νέες παραλαβές εμπορευμάτων, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς για τους επόμενους μήνες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου στη διανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών Toshiba έβαινε μειούμενη και στην τρέχουσα χρήση δεν συνεισέφερε σημαντικά στην κερδοφορία του. Η διακοπή αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών του ομίλου αλλά όχι και σημαντική μείωση της κερδοφορίας του. Παράλληλα, ο Όμιλος Ideal τονίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η συνεργασία της Ιντεάλ με την Toshiba δεν διακόπτεται (όπως λανθασμένα δημοσιεύτηκε) αλλά συνεχίζεται κανονικά μέχρι την τελική διακοπή της δραστηριότητας από την Toshiba. Επομένως, η Ιντεάλ θα συνεχίσει να εφοδιάζει την ελληνική αγορά με προϊόντα Toshiba για το επόμενο χρονικό διάστημα.