Η tradeNOW, αναγνωρίζοντας τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας, φέρνει πρώτη στην Ελληνική αγορά μια καινοτόμο πλατφόρμα ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και ακινήτων που απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Τα μέλη της πλατφόρμας μπορούν να ανταλλάξουν προϊόντα, υπηρεσίες και ακίνητα, μέσα από μία μοναδική διαδικτυακή εμπειρία με επίκεντρο την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Η www.tradenow.gr παρέχει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αντιστοίχισης προϊόντων και υπηρεσιών, δυνατότητα διαπραγμάτευσης των χρηστών μέσω της ανταλλαγής προσφορών και σύστημα αξιολόγησης των ανταλλαγών. Παράλληλα, υποστηρίζεται από μία ομάδα συνεργατών που εργάζεται για να εξυπηρετεί και να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της.

Τέλος, με το ενσωματωμένο σύστημα χρήσης πόντων ανταλλαγής (Trade  Points) της πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να καλύπτουν τυχόν διαφορά στην άξια των ειδών που ανταλλάσσουν, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επίτευξη της ανταλλαγής.