Ο Γιώργος Κουσίσης, HP Software & Solutions Sales της HP Greece, μιλάει στο netweek για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί Πληροφορικής στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες του business και παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του Business Service Automation.

NetWeek: Ποιες είναι οι σημερινές επιχειρηματικές επιδιώξεις και πώς επηρεάζουν τη λειτουργία του Data Center; Από την άλλη, ποιες είναι οι προκλήσεις στη λειτουργία του Data Center; Αν αναλογιστούμε ότι οι τιμές στο hardware έχουν παραμείνει σταθερές, πού εντοπίζεται κατά κύριο λόγο το κόστος λειτουργίας του;

Γιώργος Κουσίσης: Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι CIOs σήμερα είναι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιχείρησης, αναμορφώνοντας το ΙΤ από κέντρο κόστους (Cost Center) σε κέντρο που θα βοηθήσει την επιχείρηση να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους (Business Partners). Σε αυτή την κατεύθυνση οδηγούν οι νέες προσδοκίες : Επιχειρησιακή ανάπτυξη, ενίσχυση της ευελιξίας, ταχύτατη αντίληψη ευκαιριών, επένδυση στην καινοτομία, και κατά κύριο λόγο η μείωση των εξόδων της εταιρείας – μια ανάγκη που στη σημερινή παγκόσμια οικονομική συγκυρία καθίσταται πιο επιτακτική παρά ποτέ.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μια έκρηξη των τεχνολογικών υποδομών. Αναλύσεις αναφέρουν διπλασιασμό εξυπηρετητών κάθε 5 χρόνια, διπλασιασμό δικτυακών συσκευών κάθε 2 χρόνια, ενώ για αποθηκευτικό χώρο απαιτείται διπλασιασμός κάθε χρόνο. Αυτή η ανάπτυξη και συσσώρευση των ΙΤ πόρων κοστίζει και είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνει διαχείρισή της με αποδοτικό τρόπο.

Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στο οικονομικό σκέλος το οποίο κατ’ ουσίαν αποτελεί το έναυσμα για την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα του μετασχηματισμού των data center. Το κόστος υλικού των συστημάτων Πληροφορικής είναι πιο μικρό από ποτέ. Στην πραγματικότητα, παρόλη την αύξηση του αριθμού των φυσικών και εικονικών εξυπηρετητών, το κόστος τους είναι σταθερό. Παρόλα αυτά μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι η διαχείριση εξυπηρετητών συνεχίζει να μεγαλώνει με σπειροειδή τρόπο, δυσανάλογα με το κόστος υλικού των συστημάτων Πληροφορικής. Οι ίδιες αναλύσεις αναφέρουν το 70% του ΙΤ budget καταναλώνεται σε υποστήριξη, ενώ για κάθε $1 που ξοδεύουμε για hardware απαιτούνται $10 για την διαχείρισή του. Κάλο είναι να σημειωθεί ότι το κόστος σε μεγάλους οργανισμούς ανά λεπτό downtime μιας υπηρεσίας ανέρχεται σε $1,400, ενώ το 80% της πτώσης μιας υπηρεσίας οφείλεται σε misconfiguration.

Πιο συγκεκριμένα, μερικοί λόγοι είναι:

  • Οι διαχειριστές συστημάτων δεν αντιλαμβάνονται τον ορισμό της «υπηρεσίας» και τα συστατικά της (δίκτυο, συστήματα, εφαρμογές) αλλά και δεν αξιολογούνται με βάση τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Το πιο σύνηθες είναι η αξιολόγησή τους σε επίπεδο διαθεσιμότητας υποδομής (συστήματα, δίκτυο, εφαρμογές).
  • Πολλές δραστηριότητες μέσα στο IT απαιτούν μη αυτοματοποιημένο συντονισμό, προκαλώντας καθυστέρηση, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και σφάλματα.
  • Κάθε ΙΤ ομάδα χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία – δεν υπάρχει ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, ούτε διασφάλιση ότι όλα τα επιμέρους τμήματα που αποτελούν την υπηρεσία είναι συμβατά και προσαρμοσμένα κατάλληλα. Ετσι, η αυτοματοποίηση των συστημάτων Πληροφορικής είναι ανεπαρκής και μη εξελίξιμη.
  • Μια αλλαγή που δεν έχει προγραμματιστεί ή εκτελείται χειροκίνητα, αποτελεί την κύρια αιτία που μια υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη.
  • Οταν συμβαίνει διακοπή της υπηρεσίας παίρνει πολύ μεγάλο χρόνο να αποκατασταθεί η ζημιά, διότι είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί η αιτία που την προκάλεσε.

NetWeek: Τι σημαίνει Business Service Automation και πώς συνεισφέρει στη λύση των παραπάνω προσκλήσεων;

Γιώργος Κουσίσης: Το Business Server Automation αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχει σαν σκοπό την ενοποίηση και αυτοματοποίηση των λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων: Δημιουργεί μια κοινή, επιχειρησιακή οπτική για κάθε υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση. Επιτυγχάνει την αυτοματοποίηση των αλλαγών και τη συμβατότητα ανάμεσα σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν τις διαφορετικές υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση.

Διασυνδέει τις διαδικασίες των πληροφοριακών συστημάτων και συντονίζει όλες τις ομάδες που λειτουργούν σε διαφορετικά κάθετα τμήματα μέσω μιας κοινής ροής εργασιών. Και τέλος τις ενσωματώνει με εργαλεία παρακολούθησης αλλά και εργαλεία καταγραφής προβλημάτων βασισμένα στο ITIL διαμορφώνοντας μια πλήρη, ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η σουίτα Business Service Automation καλύπτει τόσο την περιοχή της αυτοματοποίησης του data center όσο και της αυτοματοποίησης των εφαρμογών του τελικού χρήστη. Η αυτοματοποίηση του data center αφορά τις καθημερινές λειτουργίες ανάμεσα στις κάτωθι περιοχές: εξυπηρετητές (server), δίκτυα (network) και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (storage), όπως επίσης και με τους τομείς της διαχείρισης των αλλαγών ανάπτυξης, παραμετροποίησης, τον έλεγχο, την αποκατάσταση, και την παραγωγή αναφορών ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές της υποδομής.

Η αυτοματοποίηση των εφαρμογών του τελικού χρήστη διαχειρίζεται την ανακάλυψη των συσκευών και των εφαρμογών, όπως επίσης και τις καθημερινές εργασίες. Το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων πραγματοποιεί για τους χρήστες: προνοητική διαχείριση των συσκευών σύμφωνα με τις πολιτικές του οργανισμού, την εγκατάσταση λογισμικού, patches για την ασφάλεια, images των λειτουργικών συστημάτων, μεταφορά των ρυθμίσεων του χρήστη, διατήρηση της συμμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και αδειοδότησης, και τη θωράκιση της υποδομής έναντι κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια, καθώς επίσης και διαδικασιών της επιχείρησης έναντι της διακοπής τους.

Πέρα από την αυτοματοποίηση του data center και των εφαρμογών του χρήστη, κάθε επιτυχημένη λύση Business Service Automation πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο πραγματικού χρόνου του data center για την κατάλληλη διαχείριση της πολυπλοκότητας και των αλληλοεξαρτήσεων των υπηρεσιών που προσφέρει το ΙΤ στην επιχείρηση.


NetWeek: Σε ποιους τομείς διαχωρίζεται η στρατηγική Business Service Automation και ποια τα επιχειρησιακά οφέλη σε καθένα;

Γιώργος Κουσίσης: Η στρατηγική Αυτοματοποίησης διακρίνεται σε τρείς βασικές περιοχές:

  • Αυτοματοποίηση στοιχείων: Διερεύνηση, καταγραφή και αυτοματοποίηση των στοιχείων υποδομής του Datacenter (Servers, Network και Storage Devices), αυτοματοποίηση διαδικασίας αλλαγών, αυτοματοποίηση και εφαρμογή κανόνων συμμόρφωσης (Security Vulnerability, CIS Security, SOX, PCI, HIPAA, FISMA) μέσα από 2000 compliance templates που παρέχονται από το HP Live Network. Η λειτουργικότητα δεν σταματά εδώ, αφού υποστηρίζει Software distribution, Bare Metal provisioning, Software deployment, Virtual machine provisioning, Application configuration και Reporting.
  • Runbook Automation: Καταγραφή, Αυτοματοποίηση, εκτέλεση και αναφορά των ΙΤ Διαδικασιών
  • Διασύνδεση όλων των στοιχείων και των συστατικών τους και απεικόνιση τους με τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν.

Πιο αναλυτικά, με το Server Automation έχουμε αυτόματη διερεύνηση (agentless) στο δίκτυο για την αποτύπωση Εξυπηρετητών (servers), δικτυακών (Network Devices) και Αποθηκευτικών συσκευών (Storage Devices). Η ανακάλυψη στοιχείων δεν σταμάτα εδώ, αφού πραγματοποιεί και εις βάθος ανάλυση ανά συσκευή.

Ετσι, για τους Servers ανακαλύπτει file system, services, packages, applications, patches, COM objects, Metabase settings, network configuration, hardware και πολλά άλλα. Αντίστοιχα ισχύει για το Δίκτυο και το Storage. Στη συνέχεια, το HP Service Automation Visualizer, αυτόματα πραγματοποιεί μια γραφική ολιστική απεικόνιση της υποδομής, με τους servers, τα processes, τα applications και τη διασύνδεσή τους με άλλες υποδομές του datacenter. Ετσι για παράδειγμα παρουσιάζει κάθε interface του server με δικτυακές συσκευές, τα applications που συνδέονται μέσω αυτού του interface, και σε ποια «πόρτα» συνδέεται στο switch (ισχύει και για Vlans).

Το τελευταίο κομμάτι του puzzle αποτελεί το Storage. Το Storage Automation παρέχει πληροφορίες για τα mount points του Server καθώς επίσης και για τα «fabric» που χρησιμοποιούνται μεταξύ server και device. Με το πέρας της ανάλυσης, καταγραφής και απεικόνισης η διαδικασία αλλαγών αποτελεί μια εύκολη υπόθεση, αφού με τυποποιημένο τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο ΙΤ να εφαρμόσει αλλαγές γρηγορότερα, με αυξημένη σιγουριά και λιγότερα διαχειριστικά κόστη. Επιπρόσθετα, παρέχουν ετερογενή υποστήριξη στην εκτέλεση αλλαγών σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Το HP Operations Orchestration είναι μία «run-book» τεχνολογία, η οποία αυτοματοποιεί διαδικασίες, εργασίες συντήρησης και αλλαγών στην υποδομή μιας υπηρεσίας. Το HP Operations Orchestration καταγράφει τη χειροκίνητη διαδικασία που χρησιμοποιεί σήμερα το IT και αναλαμβάνει την εκτέλεσή της χωρίς την συμμετοχή διαχειριστών. Αυτό ελαττώνει τα διαχειριστικά κόστη και το ρίσκο της αλλαγής μέσω της αυτοματοποίησης χειροκίνητων, χρονοβόρων και πολύπλοκων εργασιών, του συντονισμού απομακρυσμένων συστημάτων και ομάδων και της βελτίωσης της αποδοτικότητας μέσω τυποποιημένων δεδομένων και ροών εργασίας (workflows).

NetWeek: Ποια είναι η δραστηριότητα της ΗΡ στον τομέα του Business Service Automation; Ποια τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΗΡ;

Γιώργος Κουσίσης: Η Hewlett-Packard επένδυσε στο Business Service Automation με τη στρατηγική εξαγορά της Opsware, εταιρείας πρωτοπόρου στο λογισμικό για Datacenter Automation. Αποτέλεσμα της εξαγοράς αυτής είναι σήμερα μόνο η ΗΡ να προσφέρει μια συνολική λύση, η οποία περιέχει το καλύτερο στην αγορά λογισμικό και στους 3 τομείς που προαναφέραμε, συμπληρώνοντας τη λειτουργικότητά του και με λογισμικό για client Automation. Αυτό είναι σημαντικό επειδή οποιαδήποτε αποτελεσματική λύση Business Service Automation πρέπει να παρέχει διαφάνεια, ολοκλήρωση, σταθερότητα, καθώς και τη δυνατότητα αναφοράς, σε όλες τις πτυχές και επίπεδα της ΙΤ υποδομής.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας είναι τα εγγυημένα αποτελέσματα και οφέλη στο ΙΤ: δηλαδή μείωση κόστους, έλεγχος της πολυπλοκότητας και συμμόρφωση σε εταιρικούς και διεθνής κανονισμούς. Πιο αναλυτικά:

Κόστος: Αυτοματοποιώντας συνήθεις αλλά απαραίτητες καθημερινές λειτουργίες, η ΗΡ δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μετακινήσει την χρηματοδότηση σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και να επιτρέψει στους διαχειριστές συστημάτων να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες και έργα τα οποία προσδίδουν στον οργανισμό περισσότερη ανταγωνιστικότητα.

Πολυπλοκότητα: Βοηθώντας τον ΙΤ οργανισμό να ακολουθήσει τις καλύτερες πρακτικές για change and configuration management ελαττώνει την πολυπλοκότητα, αυξάνει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και απλοποιεί το disaster recovery.

Συμμόρφωση: Αυτοματοποιώντας αλληλεπιδράσεις και την υποβολή πληροφοριών στα audits τύπου Sarbanes-Oxley και σε άλλες παρεμφερείς απαιτήσεις, και παρέχοντας out-of-the-box αναφορές, η ΗΡ ελαττώνει το χρόνο και τα έξοδα τα οποία απαιτούνται, ενώ διευκολύνει την επίτευξη ολικής συμμόρφωσης.


NetWeek: Πόσο έχει συμβάλλει η εξαγορά της EDS στην κατεύθυνση των υπηρεσιών Business Service Automation;

Γιώργος Κουσίσης: H EDS, σήμερα Business Unit της HP, διερευνούσε τρόπους βελτιστοποίησης της αποδοτικότητα του datacenter, αυτοματοποιώντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής της διαχείρισης εφαρμογών του business καθώς και της υποστηριζόμενης υποδομής. Αυτό το αυτοματοποιημένο μοντέλο λειτουργίας θα επέφερε ένα μεγαλύτερο βαθμό ποιότητας υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες, παρέχοντας τα υψηλότερα επίπεδα ακεραιότητας και ασφάλειας δεδομένων, καθώς και service level agreements. Οι πελάτες της EDS προσδοκούν το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό, εφαρμόστηκε το λογισμικό της σουίτας Business Service Automation, παρέχοντας αυτοματοποιημένες δυνατότητες οι οποίες βοηθούν τους ΙΤ οργανισμούς να βελτιώσουν την εκτέλεση λειτουργιών κατά 70%-80%. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών σαν την EDS και κυβερνητικούς οργανισμούς να ελαχιστοποιήσουν δραματικά τα λειτουργικά κόστη των datacenter τους, μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων system administrators σε κάθε datacenter.

NetWeek: Πώς διαμορφώνεται το όραμα της ΗΡ σχετικά με το Business Service Automation;

Γιώργος Κουσίσης: Το όραμα της HP είναι η χρήση της τεχνολογίας για καλυτέρα επιχειρηματικά οφέλη (Technology for Better Business Outcome). Το όνομα της, ΒΤΟ – Business and Technology Optimization, που τμήμα του αποτελεί το BSA.

Η HP έχει σχεδιάσει το Portfolio που αποτελεί το ΒΤΟ με τρόπο ώστε να είναι ευθυγραμμισμένο με τις τρεις περιοχές που απασχολούν και επικεντρώνονται οι πελάτες μας. Οι περιοχές αυτές έχουν ως σημείο αναφοράς την ανάπτυξη της στρατηγικής, την ανάπτυξη και τον έλεγχο των εφαρμογών και τέλος την παραγωγική διαχείριση αυτών των εφαρμογών ως Business Services.

Πιο συγκεκριμένα:
Strategy: Η περιοχή αυτή αποτελείται από το Project and Portfolio Management, το οποίο επιτρέπει την κατανόηση και καταγραφή των επιχειρηματικών αναγκών (Demand Management) για μελλοντικές υπηρεσίες, θέτει προτεραιότητες και στη συνέχεια δημιουργεί και διαχειρίζεται τα «portfolios». Κατά τη διάρκεια υλοποίησης επιτρέπει τη διαχείριση των έργων, των απαιτούμενων πόρων, των οικονομικών στοιχείων και τελικά ότι σχετίζεται με τη διαχείριση αυτών.

Applications: Στην κατηγορία των applications μετά την εξαγορά της Mercury, η HP είναι πρωτοπόρος σε λύσεις ελέγχου ποιότητας και απόδοσης εφαρμογών (functional και Performance testing) αλλά και την απόδοσή τους υπό κατάσταση προσβολής (attack).

Operations: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από λογισμικό BSM (Business Service Management) μέσω του οποίου ορίζουμε τις υπηρεσίες για τις οποίες το ΙΤ είναι υπεύθυνο, και τους μηχανισμούς παραγωγικού ελέγχου και επίλυσης προβλημάτων. Στο δεύτερο τμήμα, το Service Management (ITSM) που έχει ως στόχο την καταγραφή και υποστήριξη των ΙΤ Assets και των Υπηρεσιών, οι λύσεις BSA έρχονται να καλύψουν την ανάγκη αυτοματοποίησης της υποδομής, εκτέλεσης αλλαγών και συμμόρφωσης με εταιρικούς και διεθνής κανονισμούς.