Στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου για την ενίσχυση και δημιουργία κανονιστικού πλαισίου στη χώρα μας σε σχέση με το FinTech πρόκειται να προχωρήσει κατά το προσεχές χρονικό διάστημα η Τράπεζα της Ελλάδος με τη συνεργασία της EBRD.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε και έλαβε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Κανονισμός SRSP) για να συμβάλει στη δημιουργία ενός ρυθμιστικού sandbox για τη διευκόλυνση του FinTech και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με την DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεδομένου ότι ο τομέας του FinTech περιλαμβάνει μια ποικιλία προϊόντων, εφαρμογών, διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν μεταμορφώσει τον παραδοσιακό τρόπο παροχής τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο συγκεκριμένος τομέας έλαβε τη στήριξη της Επιτροπής. Μάλιστα, αυτή την περίοδο το FinTech στην Ελλάδα αναπτύσσεται εντονότερα, ενώ θεωρείται σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε τεχνικά, κανονιστικά, και νομικά ζητήματα, αλλά και να παρακολουθούν την ανάπτυξή του και να κατανοούν καλύτερα τον αντίκτυπό του.

Επί του παρόντος μάλιστα υφίσταται η ανάγκη για πλήρη αναγνώριση και κατανόηση των δυνατοτήτων του FinTech στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σκεπτικό της Κομισιόν, καθώς και των κινδύνων που συνδέονται με την υιοθέτησή του. Γι’ αυτό και στόχος της χώρας μας είναι να αναπτύξει ένα ισχυρό και ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη και τις νόμιμες λύσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Για το σκοπό αυτό το «ρυθμιστικό sandbox», ως ζωντανό περιβάλλον δοκιμών, αναμένεται ότι θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, δεδομένης της πολυπλοκότητας στην εφαρμογή του ελληνικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου, που περιβάλλει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά χρηματοοικονομικά προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις κατά την υλοποίηση του έργου Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει σε θεσμικές, διοικητικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα. Η EBRD σκοπεύει να προσλάβει εταιρεία συμβούλων, ούτως ώστε να βοηθήσει και να υποστηρίξει την ΤτΕ με την εφαρμογή των ακόλουθων ενδεικτικών δραστηριοτήτων:

 • αναθεώρηση του νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος για το FinTech στην Ελλάδα
 • προετοιμασία μίας σαφούς πορείας δράσης για την ΤτΕ ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του ρυθμιστικού sandbox
 • οργάνωση της έναρξης/εκκίνησης και υλοποίηση των σχετικών πρωτοβουλιών
 • παρουσίαση των ευρημάτων από τη λειτουργία του sandbox
 • υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδιασμού για καινοτόμες τεχνολογίες που θα ενσωματωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως τεχνητή νοημοσύνη (AI), τεχνολογία DLT, διαχείριση API και ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) για την ενίσχυση των υπαρχουσών εποπτικών λειτουργιών (SupTech)
 • πρόταση νομικών και μεταρρυθμιστικών ενεργειών για την ενσωμάτωση του FinTech στο ελληνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ας σημειωθεί ότι η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια εκτέλεσης θα εξαρτηθεί από τις περιοριστικές συνθήκες που σχετίζονται με τον COVID-19.

  ΙΝFO ΕΡΓΟΥ

 • Ημερομηνία και διάρκεια έναρξης του έργου: 2ο τρίμηνο του 2020
 • Συνολική διάρκεια: 18 μήνες.
 • Εκτίμηση κόστος για την ανάθεση: 220.000 ευρώ (χωρίς τους φόρους)