H Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία τον Κόμβο Καινοτομίας FinTech (https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/InnovationHub/FinTechHub.aspx), μέσω του οποίου θα παρέχει υποστήριξη και ενημέρωση σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που εισάγουν ή σκέπτονται να εισάγουν καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα σε νέες τεχνολογίες.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και παρέχει μη δεσμευτικές οδηγίες για τη συμμόρφωση καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων με τις κανονιστικές και εποπτικές προσδοκίες συμπεριλαμβανομένων θεμάτων αδειοδότησης και καταχώρησης σε μητρώο. Με τη δημιουργία του εν λόγω Κόμβου, η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει να ενθαρρύνει και να προάγει τη χρηματοοικονομική καινοτομία, διασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων κινδύνων και διαφαινόμενων ευκαιριών.