Οι τράπεζες αποκρύπτουν τα πραγματικά ποσά που χάνουν από κυβερνοεπιθέσεις και προτιμούν να αναφέρουν τα συμβάντα αυτά ως ζημίες, σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης Λονδίνου.

Οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι απώλειες από τους πελάτες που θα επιλέξουν να «αφήσουν» την τράπεζα αν αυτά τα ποσά και τα συμβάντα αποκαλυφθούν, είναι μεγαλύτερα από το να καλύψουν το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων. Μιλώντας στο συνέδριο TechUK, ο Επίτροπος της Αστυνομίας του Λονδίνου, Adrian Leppard, δήλωσε ότι οι κυβερνοεγκληματίες υποκλέπτουν περισσότερα χρήματα online, ωστόσο οι τράπεζες επιλέγουν να μην αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση των συμβάντων. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μόνο ένα στα πέντε κυβερνοεγκλήματα αποκαλύπτεται και από αυτά μόνο ένα στα πέντε δηλώνεται στις αρχές, καθώς οι τράπεζες προτιμούν να «καταγράφουν» τις κυβερνοαπάτες ως λειτουργικά κόστη.