Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ένταξης του Building Information Modeling (BIM) στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ αναμένεται στα επόμενα μεγάλα έργα να γίνει η χρήση του BIM τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τις δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αχιλλέας Καραμανλής στο 6ο Delphi Economic Forum. Πρόκειται επί της ουσίας για ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα. Eπί της ουσίας τα μοντέλα BIM είναι αρχεία από τα οποία μπορούν να εξαχθούν, ανταλλαχθούν ή να δικτυωθούν κατάλληλα ώστε να υποστηρίξουν την λήψη αποφάσεων σε σχέση με το κτίριο ή οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο. Λογισμικό BIM χρησιμοποιείται από άτομα, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, λειτουργούν και συντηρούν διάφορες υποδομές σε τομείς όπως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δρόμοι, λιμάνια, σήραγγες καθώς και σε έργα που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα. Το υπουργείο θα προσλάβει σύντομα τεχνικό σύμβουλο, ενώ έχει υποβάλλει πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης προσωπικού. Στόχος είναι για τη γραμμή 4 του μετρό να χρησιμοποιηθεί άμεσα η πλατφόρμα του ΒΙΜ, όπως έγινε και στο μετρό του Παρισίου.

Καλύπτοντας το κενό ανάμεσα σε μελετητή και κατασκευαστή μέσω της πλατφόρμας

Αναφορικά με το BIM ανέφερε ότι ως χώρα έχουμε αργήσει, ενώ συμπλήρωσε ότι την ίδια στιγμή η Ε.Ε. ενθαρρύνει την χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας σε άλλα κράτη μέλη. Ο κύριος Καραμανλής εκτίμησε ότι η πλατφόρμα θα καλύψει το κενό ανάμεσα σε μελετητή και κατασκευαστή, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων στο τελικό κόστος των έργων, μεγαλύτερη δυνατή οικονομία υλικών για εξοικονόμηση κόστους, προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την δυνατότητα χρηστής διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων. Η αξιοποίηση του ΒΙΜ θα βοηθήσει να υλοποιούνται περισσότερα έργα, με μικρότερο κόστος και σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Χαρακτηριστικό της σημασίας που έχει η πλατφόρμα, είναι το γεγονός ότι η χρήση προγραμμάτων ΒΙΜ αποτελεί προαπαιτούμενο στην Ευρώπη για τη συμμετοχή σε δημόσια έργα, ενώ μελλοντικά η εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορεί να απαιτήσει τη χρήση ΒΙΜ.