Οι εταιρείες Forthnet, Newsphone Hellas και ΟΤΕ κατέθεσαν προσφορές για την Παροχή του Συνόλου ή Στοιχείων Καθολικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ κατέθεσε προσφορά που αφορά παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία. Η προσφορά της Newsphone Hellas αφορά υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγους συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Τέλος, η προσφορά της Forthnet αφορά μόνο την παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών.