Οι εταιρείες ΟΤΕ, Telmaco και Unisystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές, στα πλαίσια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.675.105 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο αφορά σε ένα σύνολο από εργασίες ψηφιοποίησης, ανάπτυξης ψηφιακών διαδικτυακών και πολυμεσικών εφαρμογών και εγκατάστασης τεχνολογικών συστημάτων που στόχο έχουν την ανάδειξη των εκθεμάτων του Μουσείου και του συνόλου των ευρημάτων που προέρχονται από την Ακρόπολη. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση σειράς εκθεμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, καθώς και φωτογραφιών ευρημάτων και ημερολογίων ανασκαφών που αφορούν το μνημείο και την αξιοποίηση των τελευταίων αφενός μεν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών πολυμεσικών εφαρμογών / παραγωγών που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στον χώρο του Μουσείου, αφετέρου δε για το σχεδιασμό την υλοποίηση και τη λειτουργία του νέου δικτυακού τόπου του Μουσείου.