Οι εταιρείες Άκτωρ, Αχιλλεύς Τεχνικής και η ένωση εταιρειών Redex-SJP Ανυσμα-Vitael κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στα πλαίσια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία των υποδομών των δύο Κεντρικών Υπολογιστικών Κέντρων – της ΚτΠ ΑΕ και της ΓΓΠΣ – τα οποία θα παρέχουν υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων οριζόντιων υποδομών υλικού και λογισμικού ΤΠΕ. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την προσφορά υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στια 6.088.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.