Με αφορμή τον εθνικό νόμο για τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ψηφίστηκε στις 29 Αυγούστου και την έκδοση του νέου προτύπου ISO 27701, η PRIORITY, σε συνεργασία με την Performance Technologies, διοργανώνει στις 16 - 18 Σεπτεμβρίου, 09:30-17:30, το τριήμερο σεμινάριο DPO Masterclass.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε DPOs και στελέχη, ανεξαρτήτως γνωστικού υποβάθρου. Η θεματολογία του σεμιναρίου καλύπτει βασικά ερωτήματα όπως «Ποιος είναι ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων; Ποιες αλλαγές προκαλεί ο GDPR; Τι αλλάζει με τον Εθνικό νόμο που ψηφίστηκε στις 29 Αυγούστου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Τι είναι το νέο πρότυπο ISO 27701 και πως μπορεί να συμβάλει στη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ;». Το σεμινάριο περιλαμβάνει case studies και workshop.