Οι χρήστες του Twitter σε όλο τον κόσμο είχαν την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου προβλήματα με την πρόσβαση και τη χρήση της δημοφιλούς υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ άλλων στην Ασία και την Ευρώπη, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι είτε δεν μπορούσαν να κάνουν tweets είτε ότι δεν ήταν εφικτό να δουν τα περιεχόμενα των μηνυμάτων σε αυτό. Για κάποιους άλλους χρήστες δεν υπήρχε κάποια δυσλειτουργία. Το Twitter κατάφερε να αντιμετωπίσει τα πλατφόρμα στην πλατφόρμα του και στο app tweetdeck μετά από αρκετές ώρες.

Οι αιτίες που προκάλεσαν αυτή τη δυσλειτουργία δεν αναφέρθηκαν. Η τελευταία φορά που είχαν παρουσιαστεί μεγάλα προβλήματα στο Twitter ήταν τον Ιούλιο, με την υπηρεσία να επανέρχεται σε λειτουργία μετά από μια ώρα – το πρόβλημα οφείλονταν τότε σε εσωτερικές τεχνικές παρεμβάσεις στην πλατφόρμα (πηγή:dpa).