Ακόμα ένα έργο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε η Uni Systems. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, ως μέλος κοινοπραξίας με επικεφαλής την Capgemini Invent, υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για στρατηγικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας και δραστηριοποίησης του Γραφείου, με σκοπό την επίτευξη του Στρατηγικού Σχεδίου 2025.  Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για έως τρία επιπλέον έτη με συνολική μέγιστη αξία τα 50 εκατ. ευρώ.

Οι υπηρεσίες πρόκειται να καλύψουν τους εξής τομείς:

• Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για υψηλού επιπέδου στρατηγικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας και δραστηριοποίησης του Γραφείου.

• Ανεξάρτητες υπηρεσίες ελέγχου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης και λειτουργίας του EUIPO, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, κ.α.. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι μια σειρά αναλύσεων, εκτιμήσεων, προτάσεων, υποδείξεων και πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις προς εξέταση δραστηριότητες

• Μελέτες ΤΠΕ καθώς και μελέτες ανάλυσης σχετιζόμενες με τις βασικές δραστηριότητες του EUIPO, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλα θέματα που θα ενισχύσουν τις εργασίες του Γραφείου.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Alicante στην Ισπανία. Διαχειρίζεται την καταχώρηση του εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM) και του καταχωρημένου Κοινοτικού Σχεδίου (RCD) που παρέχουν προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Από το εξωτερικό ο μισός τζίρος

Να σημειωθεί ότι για την Uni Systems οι Οργανισμοί και τα Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν την κύρια αγορά του εξωτερικού. Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς η εταιρεία είχε παρουσία με έργα σε πάνω από 25 χώρες και σε πάνω από 65 διαφορετικούς οργανισμούς όπως: DG DIGITESMAERAEBAECHAECDCEIT, ΕΜΑ, European ParliamentEuLisaEUIPO και EIOPA. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας από τις αγορές του εξωτερικού αποτελούν πλέον το 45% των συνολικών ετησίων εσόδων της εταιρείας και το 50% των εσόδων υπηρεσιών.