Η Uni Systems θα υλοποιήσει το έργο «Ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού μέσω των οπτικοακουστικών θησαυρών της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τη χρήση Τεχνολογιών Αιχμής», μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ύψους 252.600 ευρώ, με το δήμο Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων μηχανισμών για την ψηφιακή αποτύπωση του οπτικοακουστικού αρχείου της βιβλιοθήκης και τη διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου του στο ευρύ κοινό, με τη χρήση υψηλών προδιαγραφών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης, τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (Αugmented Reality) και ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου.

Αναλυτικότερα, θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικτυακής προβολής του οπτικοακουστικού αρχείου της βιβλιοθήκης, μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης, βιωματικής προσέγγισης της πληροφορίας, εκπαιδευτικής αξιοποίησής της και διάχυσης του περιεχομένου μέσω πολλαπλών καναλιών πληροφόρησης. Το σύνολο του συστήματος θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αποκτά ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη πληροφορία σε σχέση με πολλαπλές πτυχές του κρητικού πολιτισμού και να διαμορφώνει την προσωπική του διαδρομή στη ζωγραφική, μουσική, κρητική παράδοση και στις άλλες πολιτισμικές εκφάνσεις, με τη χρήση εργαλείων διάδρασης και επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη και άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες.