Διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+19,5%) πέτυχε η Uni Systems κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο της περσινής χρονιάς, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος Quest. Η δραστηριότητα της εταιρείας επηρεάζεται θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής που υπάρχουν στην αγορά με τη διοίκηση να εκτιμά τη συνέχιση της διψήφιας ανάπτυξης εσόδων ως τη λήξη του έτους προερχόμενη, κυρίως, από τη συνέχιση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη αύξηση των κερδών EBT.

Όσον αφορά στην εμπορική δραστηριότητα του ομίλου (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest), κατά το εξεταζόμενο διάστημα σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+57,3%), οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 419 εκατ. ευρώ, έναντι 266 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων διπλασιάστηκαν (+107,6%) σε σχέση με το πρώτο ενιάμηνο του 2020, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ζήτησης σε  προϊόντα  πληροφορικής  και  την  ανάπτυξη του ηλεκτρονικού  εμπορίου στην covid και μετά covid-19 εποχή. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών  κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών. Όπως αναφέρει η διοίκση «εκτιμάται ισχυρή  διψήφια  αύξηση εσόδων και κερδών προ φόρων στο σύνολο του 2021 με χαμηλότερο όμως ρυθμό από αυτόν που εμφανίζεται στο εννεάμηνο, που οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη διαθεσιμότητα προϊόντων».

Η Uni Systems στα σημεία – ενιάμηνο

Κύκλος εργασιών
2021: 111,7 εκατ. ευρώ
2020: 93,5 εκατ. ευρώ

EBITDA
2021: 8,8 εκατ. ευρώ
2020: 5,3 εκατ. ευρώ

Κέρδη προ φόρων
2021: 7 εκατ. ευρώ
2020: 3,6 εκατ. ευρώ

Κέρδη μετά από φόρους
2021: 4,6 εκατ. ευρώ
2020: 1,7 εκατ. ευρώ