Η Uni Systems επενδύει με ποσοστό 20% στην Optechain, start-up με ιδιοπαραγώμενο cloud-based λογισμικό, με στόχο τη διάθεση νέων λύσεων λιανικής πώλησης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που βασίζονται σε τεχνολογίες Cloud, Data Analytics και AI, και κατ’επέκταση την από κοινού τοποθέτησή τους σε νέες εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Η Optechain διαθέτει την ενοποιημένη πλατφόρμα Retale που απευθύνεται σε εταιρίες λιανικού εμπορίου, και την Optecharge, την υπηρεσία προγραμματισμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Το Retale προσφέρει ένα πλήθος λύσεων εστιάζοντας σε όλες τις πτυχές του Digital Signage, Digital Queueing, Electronic Price Labels και Retail Demo Apps.

Η Optecharge, υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά οχήματα, προσφέρει σειρά λύσεων φόρτισης που μεγιστοποιούν την ενσωμάτωση στο δίκτυο, την ενεργειακή αντοχή και ευελιξία, αλλά και την ευκολία χρήσης. Οι λύσεις της Optechain βασίζονται στο cloud, ακολουθώντας ένα μοντέλο SaaS και προσφέρονται μέσω του Microsoft Azure.