Η Uni Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFax, έργο για Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής Ανάδειξης Μουσείου Κ. Καραθεοδωρή, στη Ροδόπη.

Το έργο, συνολικής αξίας 454.553 ευρώ συν ΦΠΑ, περιλαμβάνει υπηρεσίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής ανάδειξης του μουσείου Κ. Καραθεοδωρή με την χρήση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από το Μουσείο Κ. Καραθεοδωρή υπό την διαχείριση της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. με σκοπό την ψηφιοποίηση πολύτιμου αρχειακού υλικού, ερευνητικού και προσωπικού, του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και την ψηφιακή ανάπτυξη του ίδιου του Μουσείου. Πιο αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Υπηρεσίες Εκδηλώσεων
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού
  • Υπηρεσίες τεχνολογίες των πληροφοριών: παροχή συμβουλών
  • Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
  • Υπηρεσίες τεκμηρίωσης
  • Υπηρεσίες προώθησης
  • Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
  • Υπηρεσίες σάρωσης
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
  • Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού.