Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης, μέσω μιας εκτενούς RFID υλοποίησης, υποστήριξε η Uni Systems.

Η RFID λύση της Bibliotheca που υλοποιήθηκε επιτρέπει την ψηφιακή οργάνωση της συλλογής, τον ευκολότερο εντοπισμό της ακριβούς τοποθεσίας των τεκμηρίων και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας απογραφής. Η ομάδα της Uni Systems δημιούργησε τις συνθήκες για αποτελεσματική διαχείριση της συλλογής της Βιβλιοθήκης αναβαθμίζοντας παράλληλα το σύστημα ασφαλείας.

Το έργο περιλαμβάνει την επικόλληση και προγραμματισμό των RFID ετικετών με barcode σε περισσότερα από 90.000 βιβλία και CD, την εγκατάσταση πυλών ασφαλείας στις εισόδους και εξόδους, την προμήθεια RFID καρτών προς χρήση, την εγκατάσταση εξειδικευμένου εκτυπωτή για τις κάρτες χρηστών και την εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης.

Το νέο σύστημα με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιτρέπει την εποικοδομητική ενασχόληση του προσωπικού της βιβλιοθήκης με το κοινό της μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων που είναι απαραίτητες για κάθε σύγχρονη δημοτική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη ξεχωρίζει μεταξύ των δημοτικών βιβλιοθηκών με μια από τις μεγαλύτερες και σπανιότερες συλλογές, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 βιβλία.

«Κύριος στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια υποδομή, μέσω της οποίας τόσο το προσωπικό όσο και οι χρήστες εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή και αλληλοεμπνέονται», δήλωσε η Θάλεια Τσαλκιτζή, Διευθύντρια Λύσεων Πολιτισμού της Uni Systems.  Η Uni Systems, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Bibliotheca για την Ελλάδα, επενδύει από το 1997 στις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών, μουσείων και ιστορικών αρχείων έχοντας υλοποιήσει έργα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.