Ο Γιώργος Γερογιάννης, Cloud Solution Manager και ο Τάσος Αναγνωστόπουλος, Principal Solutions Architect είναι οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι για να αποκωδικοποιήσουν για τους αναγνώστες του netweek την οπτική της Εταιρείας στο καίριο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων μέσω του Cloud.

Η δυναμική των λύσεων Cloud και οι δυνατότητες ενσωμάτωσής τους στους οργανισμούς, μέσα από την εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων λύσεων της Uni Systems αποτυπώνονται στο Cover Story αυτού του μήνα.  Ο Γιώργος Γερογιάννης, Cloud Solution Manager και ο Τάσος Αναγνωστόπουλος, Principal Solutions Architect είναι οι πλέον κατάλληλοι άνθρωποι για να αποκωδικοποιήσουν για τους αναγνώστες του netweek την οπτική της Εταιρείας στο καίριο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων μέσω του Cloud.

Η Uni Systems, μια εταιρεία με περισσότερα από 57 χρόνια παρουσίας στην πληροφορική και μέλος του Ομίλου Quest, τα τελευταία χρόνια καταγράφει σημαντική ανάπτυξη έχοντας ως βασικό πυλώνα έργα υψηλών απαιτήσεων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Ειδικό βάρος φέρουν οι υλοποιήσεις Cloud, περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, στην οποία η Uni Systems κατά το 2020 σημείωσε αύξηση εσόδων σε ποσοστό άνω του 30%.

netweek: Είστε μία από τις μακροβιότερες εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής στη χώρα μας και δεν αποτελεί έκπληξη ότι έχετε μεγάλη εμπειρία σε λύσεις Cloud , ενώ είστε βασικός συνεργάτης της Microsoft. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι το Microsoft Azure μπορεί να προσφέρει σε μία επιχείρηση;
Γιώργος Γερογιάννης: Το περιβάλλον Cloud Microsoft Azure βασίζεται σε μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη υπηρεσιών με βασικά οφέλη την ελαστικότητα και επεκτασιμότητα, και στόχο να υποστηρίξει τους οργανισμούς να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Επιλέγουμε την πλατφόρμα Azure γιατί είναι βασισμένη σε τέσσερις άξονες:
Καταρχάς, προσφέρει τις απαραίτητες υποδομές για τη χρήση όλων των νέων τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τις μελλοντικές. Ως εκ τούτου, μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε εφαρμογή βασίζεται σε υφιστάμενες τεχνολογίες, αλλά αποτελεί παράλληλα και πεδίο δράσης και ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων, εφαρμογών και δεδομένων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων και εφαρμογών χωρίς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί έχουν την ελευθερία και την ευελιξία να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους εφαρμογές και κώδικα σε ένα περιβάλλον τεχνολογικά ανοιχτό.

Ένας τρίτος άξονας είναι το υβριδικό περιβάλλον. Είναι κατανοητό ότι ζούμε σε έναν υβριδικό ψηφιακό κόσμο. Κάποια δεδομένα και εφαρμογές μπορούν να βρίσκονται σε δημόσιες Cloud υποδομές κάποια άλλα όχι. Το Azure είναι ίσως η μοναδική Cloud πλατφόρμα που επιτρέπει τις υβριδικές υλοποιήσεις με ενιαίο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι υπηρεσίες μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε δημόσιες υποδομές αλλά και σε ιδιωτικές, on-premise, υποδομές και ταυτόχρονα η χρήση, η ανάπτυξη και η διαχείριση και στα δύο περιβάλλοντα να γίνεται με ενιαίο και κοινό τρόπο.

Ο τέταρτος άξονας είναι η αξιοπιστία και η ασφάλεια. Είναι δεδομένη η ασφάλεια εφαρμογών και δεδομένων που φιλοξενούνται στο Azure και μαζί των απαραίτητων μέσων για τη συμμόρφωση στα όλο και πιο σύνθετα κανονιστικά πλαίσια όπως διαμορφώνονται από τις ρυθμιστικές αρχές.
Η πλατφόρμα Azure αποτελεί ένα σύγχρονο και μοναδικό πεδίο δράσης για κάθε οργανισμό που προσβλέπει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Τάσος Αναγνωστόπουλος: Θα ήθελα να προσθέσω, ότι το περιβάλλον Azure είναι μια πλατφόρμα που έχει τη δυνατότητα να επιλύσει πολλά από τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη εφαρμογών. Μία σύγχρονη υποδομή ΙΤ πρέπει να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε πολλαπλά κανάλια που καλύπτουν όλες τις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές μορφές συσκευών και μέσων πρόσβασης. Βασική απαίτηση είναι να υπάρχει η αμφίδρομη χρήση των δεδομένων καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης αυτών μέσω τεχνολογιών Machine Learning και Artificial Intelligence, εστιάζοντας περισσότερο στην εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών και λιγότερο σε υποδομές και συστήματα. Παράλληλα, το Public Cloud παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα που έρχονται για να αλλάξουν δραστικά το τοπίο του software development.

Πρώτα απ’ όλα, όσον αφορά στις ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να δημιουργούν μόνες τους τις υποδομές που χρειάζονται, χωρίς να εξαρτώνται από την εκάστοτε διαθεσιμότητα πόρων ή και ανθρώπων από το ΙΤ τμήμα του οργανισμού. Αυτό με τη σειρά του παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία ώστε οι συγκεκριμένες ομάδες να μπορούν εύκολα να πειραματίζονται με νέες τεχνολογίες και να παραμένουν ανταγωνιστικές ενισχύοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. Το παραπάνω είναι εφικτό χάρη σε ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που παρέχουν τα Public Cloud, το λεγόμενο pay-as-you-go/grow.

Οι απαιτούμενες υποδομές μπορούν να είναι ελαστικές, με απεριόριστη κλιμάκωση και κόστος που συνάδει με την χρήση. Ως εκ τούτου, ένας νεότευκτος οργανισμός μπορεί να ξεκινήσει με ένα μικρό footprint υποδομών, γνωρίζοντας ότι μπορεί να κάνει το απαραίτητο scale-out όταν το χρειαστεί, χωρίς να απαιτείται να προβλέψει επακριβώς την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ και να επενδύσει με μεγάλα ποσά εκ των προτέρων.

Όλα τα παραπάνω ευνοούν τη μετάβαση σε νέες αρχιτεκτονικές που αξιοποιούν την τεχνολογία του Cloud, τις λεγόμενες Cloud-native εφαρμογές. Χαρακτηριστικό αυτών, είναι ο επιμερισμός των μονολιθικών συστημάτων σε μικρότερα, πιο ευέλικτα μέρη, ακολουθώντας αρχιτεκτονική microservices, μέσω της υιοθέτησης της τεχνολογίας των containers και serverless computing, καθώς και DevOps πρακτικών.
Το Azure προσφέρει εξειδικευμένη λειτουργικότητα που διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση αυτή, παρέχοντας στο σύγχρονο IT μια πληθώρα συναφών τεχνολογικών επιλογών προς άμεση χρήση.

Ποια είναι, θεωρείτε, τα σημαντικότερα σημεία και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά το adoption στο Cloud;
Γ .Γ.: Η πρώτη πρόκληση, και ίσως το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει κάθε οργανισμός να αντιληφθεί, είναι η επιχειρηματική αξία που προκύπτει από τη μετάβαση σε περιβάλλον Cloud , καθώς και το πότε αυτή αποκτάται.
Η μετάβαση στο Cloud συνήθως ξεκινάει με ένα lift & shift project – αλλά δεν τελειώνει εκεί. Το αντίθετο, ένα lift & shift project κάποιων υπηρεσιών είναι η αρχή ενός ταξιδιού που θα μετασχηματίσει το ΙΤ, τον τρόπο λειτουργίας του και τις υπηρεσίες που προσφέρονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χρήστες. Το ταξίδι δηλαδή του Cloud Adoption.

Το βασικό είναι να στηριχθεί σε γερά θεμέλια ακολουθώντας μεθοδολογία, βασισμένη σε ένα καλά σχεδιασμένο Cloud Adoption framework, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε μια αξιολόγηση (assessment) των εφαρμογών στην παρούσα κατάσταση, όπως και την κατάρτιση ενός συνολικού πλάνου μετάβασης στην επόμενη μέρα, κατηγοριοποιώντας τις εφαρμογές σε αυτές που μπορούν και έχει νόημα να μεταβούν άμεσα στο Cloud και σε αυτές που χρειάζονται από μικρές τροποποιήσεις έως συνολικό μετασχηματισμό.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη εμπλουτισμού των γνώσεων του προσωπικού πληροφορικής σε αντίστοιχες τεχνολογίες όπως και την πιθανότητα χρήσης managed services για την υποστήριξη του νέου περιβάλλοντος.
Στόχος είναι να εξασφαλιστούν τα οφέλη του Cloud και να καθοριστούν τα σημεία από τα οποία θα προκύψουν, ώστε ακολούθως να δημιουργηθεί ένα roadmap προόδου που σταδιακά θα μετασχηματίζει τον οργανισμό.
Πολλοί οργανισμοί εξετάζουν με τεχνο-οικονομικές ασκήσεις τα οφέλη του Cloud στο βασικό και αρχικό migration των υπηρεσιών και με αυτό τον τρόπο αποφασίζουν χωρίς πραγματικά να βλέπουν προς την επόμενη μέρα. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να εξετάζεται πρωτίστως η μεγάλη εικόνα της πορείας μετάβασης στο Cloud με στόχους την ωρίμανση (αυτό ονομάζουμε Cloud Adoption) τόσο του οργανισμού όσο και των υπηρεσιών του. Εκεί πραγματικά ένας οργανισμός μπορεί να αντιληφθεί τα οφέλη της μετάβασης και να αποφασίσει.

Τ. Α.: Ένα σημαντικό στοιχείο και μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά τη διαδικασία υιοθέτησης του Cloud , είναι η αλλαγή της κουλτούρας και των πρακτικών που αυτό συμπαρασύρει. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μετάβαση εφαρμογών στο Cloud δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μετασχηματίζονται σε Cloud-native τεχνολογίες.
Υπάρχει η πιθανότητα – το έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει – για κάποιες εφαρμογές το Cloud -native να μην αποτελεί τη βέλτιστη προσέγγιση, για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Οι οργανισμοί που θα επιλέξουν το δρόμο των Cloud -native τεχνολογιών, πέρα από την απαιτούμενη ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την ετοιμότητα των μηχανικών σε επίπεδο τεχνολογίας, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να κάνουν και βασικές αλλαγές στο τρόπο εργασίας τους.

Το Cloud -native διαμορφώνεται από ένα σύνολο τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών που βασίζονται σε έννοιες όπως orchestration και microservices, containers, serverless, web apps, event-driven functions, κ.α. Οι εν λόγω οι αρχιτεκτονικές είναι υπεύθυνες για ένα πολύ διαφορετικό τρόπο εργασίας που απαιτεί μικρότερους χρόνους ανάπτυξης εκδόσεων, συνεχείς αλλαγές και κατακερματισμό λειτουργικότητας. Κατά συνέπεια, απαιτούνται κύκλοι διαδικασιών σε DevOps λογική με σύντομες διαδικασίες ελέγχων λειτουργικότητας, διαρκή διαχείριση κόστους λειτουργίας, συχνή υλοποίηση βελτιώσεων μέσω μικρών έργων κ.α.

Παράλληλα, αλλάζουν και οι διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών. Τα 6-μηνιαία ή και παραπάνω χρονικά διαστήματα ενσωμάτωσης αλλαγών κώδικα σε εφαρμογές γίνονται πλέον διαστήματα 2-3 εβδομάδων. Η ενσωμάτωση αυτή πρέπει να είναι συνεχής από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην υλοποίηση μιας εφαρμογής λαμβάνοντας άμεση ανταπόκριση από τους χρήστες και με βασικό κριτήριο επιτυχίας την ικανοποίηση αυτών. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα συνεχές πλάνο σχεδιασμού και υλοποίησης με στόχο τη διατήρηση ενός roadmap εφαρμογών, δυναμικού και μεταβαλλόμενου στο χρόνο. Η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών ενδέχεται να απαιτεί μια μεταβολή της δομής και λειτουργίας ενός οργανισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τεχνολογία, κουλτούρα και πρακτικές, που όλα μαζί αλλάζουν πραγματικά την πληροφορική και τις δυνατότητές της.

Με γνώμονα το Cloud , τι θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει για τη Uni Systems μια εταιρεία που τώρα μετασχηματίζεται ψηφιακά ή βρίσκεται σε αναζήτηση αξιόπιστου συνεργάτη για την αναβάθμιση εσωτερικών συστημάτων και λύσεων που προσφέρει προς τους πελάτες της;
Γ. Γ.: Θεωρούμε ότι η δυναμική και το μεγάλο μας πλεονέκτημα έγκειται στο εύρος και βάθος του IT οικοσυστήματος που καλύπτει η Uni Systems. Διαθέτουμε ένα μεγάλο αριθμό μηχανικών και αρχιτεκτόνων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες της Microsoft και ιδιαίτερα τις τεχνολογίες του Azure.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο εντός του 2020 οι μηχανικοί μας έλαβαν 126 πιστοποιήσεις Microsoft. Επιπρόσθετα όμως, διαθέτουμε μηχανικούς και αρχιτέκτονες με τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της πληροφορικής, σε τεχνολογίες on-premise και Cloud μεγάλων κατασκευαστών με εξειδίκευση σε δίκτυο, βάσεις, ασφάλεια, εφαρμογές, στις διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών αλλά και στις υπηρεσίες ολοκλήρωσής τους.

Οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονές μας γνωρίζουν, παρακολουθούν και εκπαιδεύονται σε όλες τις νέες τεχνολογίες και αυτό διαμορφώνει το προφίλ της εταιρείας μας, μιας εταιρείας που μπορεί να είναι κοντά σε όλα τα βήματα μετασχηματισμού ενός οργανισμού με στόχο το σωστό μείγμα Cloud-native – hybrid IT.
Οι συμπράξεις και οι συνεργασίες μας με ένα πολύ μεγάλο αριθμό κατασκευαστών που διαμορφώνουν και οι ίδιοι το roadmap τους προς το Cloud προετοιμάζοντας λύσεις για την ενιαία διαμόρφωση λύσεων σε Cloud και on-premise λειτουργίες, μας ενισχύουν με τεχνογνωσία.

Τ. Α.: Η Uni Systems, έχοντας υλοποιήσει ένα πλήθος custom υλοποιήσεων για μεγάλα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαθέτει έναν πολύ σημαντικό αριθμό μηχανικών που ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών. Η προσαρμογή υφιστάμενων εφαρμογών ώστε να μπορούν να μεταφερθούν στο Azure αποτελεί όλο και πιο συχνά αντικείμενο των έργων που υλοποιούμε και είναι ένας τομέας όπου διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Uni Systems είναι ότι η δική μας πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε στους πελάτες μας ως προϊόντα, είναι σε διαδικασία μετασχηματισμού σε Cloud-native τεχνολογίες. Τα βήματα δηλαδή που θέλουν να πραγματοποιήσουν οι πελάτες μας, τα ακολουθούμε ήδη και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε οργανωτικά και τεχνολογικά τις απαιτήσεις του εγχειρήματος.

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό μας πλεονέκτημα είναι οι εσωτερικές οργανωτικές δομές μας που είναι προσανατολισμένες στις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας. Γνωρίζουμε σε βάθος τις ανάγκες και τις προκλήσεις των διαφορετικών αγορών και διαθέτουμε επιχειρησιακούς αναλυτές που θα αναλύσουν τη χρηματοοικονομική και τηλεπικοινωνιακή αγορά, τους τομείς δημοσίου και τη βιομηχανία, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας να σκιαγραφήσουν το όραμά τους και να προχωρήσουν με σταθερά βήματα στον επιχειρησιακό και ψηφιακό μετασχηματισμό τους, με στόχο τη σύγχρονη Cloud-native λογική.
Συνοψίζοντας, το Cloud έχοντας κάνει αισθητή τη δυναμική παρουσία του για περισσότερο από μια δεκαετία, δείχνει το δρόμο για τον επιχειρησιακό και ψηφιακό μετασχηματισμό στους οργανισμούς που το τοποθετούν σταδιακά στο πλαίσιο του οράματός τους για την επόμενη μέρα. Είμαστε εδώ για να τους υποστηρίξουμε.