Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Netlinkz προχώρησε η Uni Systems. Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν σε πρωτοβουλίες και έργα καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων προκλήσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορούν στο δημόσιο τομέα, καθώς και στην αξιολόγηση ευκαιριών ψηφιοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων IoT, 5G και AI τεχνολογιών και διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας Netlinkz. Στους στόχους των δύο εταιρειών περιλαμβάνεται η ίδρυση IoT Lab στις εγκαταστάσεις της Uni Systems για την ανάπτυξη κάθετων IoT λύσεων που θα βασίζονται στην πλατφόρμα.

Η Uni Systems θα διαχειρίζεται το Lab διασφαλίζοντας τη συνεργασία με το οικοσύστημα συνεργατών της, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένες εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν κάθετες δεξιότητες σχετικές με software-defined δίκτυα, συγκεκριμένα πλαίσια και αντίστοιχα προϊόντα. Στο IoT Lab θα εξετάζονται ευκαιρίες ψηφιοποίησης, θα σχεδιάζονται και θα παρουσιάζονται λύσεις που θα εντάσσονται στην αγορά καινοτομίας και θα αποτελούν μέρος του cluster καινοτομίας Pleiades IoT, επικεφαλής του οποίου είναι η Uni Systems. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη νέα αυτή συνεργασία, η οποία, βάσει της καινοτόμου τεχνολογίας της Netlinkz, θα συμπληρώσει και θα ενδυναμώσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των IoT λύσεών μας», δήλωσε ο Γιάννης Λουμάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Uni Systems.