Η ανάγκη για ενοποιημένες επικοινωνίες και συνεργατικότητα έχει έρθει, πλέον, στην πρώτη γραμμή της επιχειρησιακής στρατηγικής των οργανισμών, καθώς αυτοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη σύγκλιση φωνής και δεδομένων, αλλά και την αυξανόμενη σημασία της απομακρυσμένης εργασίας, του mobility, του VoIP, του conferencing και άλλων σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας.

Τα οφέλη των εργαλείων UC&C (Unified Communications & Collaboration) είναι, λίγο πολύ, γνωστά: εκμηδενισμός της απόστασης, μείωση δαπανών (ως αποτέλεσμα λιγότερων μετακινήσεων), αύξηση της παραγωγικότητας (καθώς παρέχονται στους εργαζόμενους νέες και βελτιωμένες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας) και αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία (καθώς η βελτιωμένη ομαδική εργασία οδηγεί σε ταχύτερη λήψη αποφάσεων). Παράλληλα, δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ικανοποιούν την επιθυμία των εργαζομένων για να λειτουργούν πιο διαισθητικά, οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ενώ μετασχηματίζουν τον τρόπο που οι εργαζόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με τους συνεργάτες τους, τους πελάτες τους και οποιονδήποτε εξωτερικό συνεργάτη. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν πραγματοποιείται αυτόματα ή όλα μαζί. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα ενός μετασχηματιστικού «ταξιδιού», με ξεκάθαρο όραμα που οδηγεί σε ευδιάκριτα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει έρευνα της Ovum σχετικά με τις δαπάνες που σκοπεύουν να κάνουν οι επιχειρήσεις σε τεχνολογίες UC&C τον επόμενο ενάμισι χρόνο, ένα σχετικά μικρό ποσοστό – περίπου 1 στις 10 – σκοπεύει να κάνει σημαντικές αλλαγές στο video conferencing και στα τηλεφωνικά συστήματα. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό – πάνω από το 25% – σκοπεύει να κάνει αλλαγές στα εργαλεία και στις πλατφόρμες συνεργασίας. Πολλές επιχειρήσεις εγκαθιστούν εντελώς νέες εφαρμογές συνεργατικότητας, που είτε θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες είτε υιοθετούνται για πρώτη φορά. Το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό οργανισμών επενδύουν σε νέες τεχνολογίες UC&C και τροποποιούν τις υπάρχουσες λύσεις τους δείχνει ότι τα UC&C αποτελούν μια συνεχή ανησυχία, αντί για κάτι που υιοθετείται μία φορά και έπειτα «απλά λειτουργεί».

Οι CIOs και τα υπόλοιπα στελέχη του IT παραδοσιακά αναλαμβάνουν το ρόλο του συμμάχου και οδηγού, όσον αφορά την υιοθέτηση εργαλείων UC&C και εφαρμογών. Ωστόσο, όλο και περισσότερο μοιράζονται τη θέση τους και τις ευθύνες τους με άλλα στελέχη και επικεφαλής business units, που δεν έχουν σαφείς ευθύνες όσον αφορά το IT. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι ότι αφενός οι οργανισμοί διαθέτουν, πλέον, εργαζόμενους με περισσότερες γνώσεις IT και αφετέρου ότι η επιχειρησιακή τεχνολογία είναι ευκολότερο από ποτέ να χρησιμοποιηθεί και να υιοθετηθεί. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλύτερα από τα στελέχη του IT τι χρειάζονται και θέλουν όσον αφορά το IT. Επομένως, ο ρόλος του IT είναι να εξασφαλίσει ότι η υιοθέτηση νέων εργαλείων και εφαρμογών γίνεται με ασφάλεια και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.

Cloud-based UC
Οι επιχειρήσεις πρέπει να επεκτείνουν την εμβέλεια των εφαρμογών και υπηρεσιών επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να είναι παραγωγικοί, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε συσκευή και αν χρησιμοποιούν. Οι εφαρμογές cloud UC αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την παροχή αυτής της δυνατότητας και οι πάροχοι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, προσφέρουν, πλέον, μια πληθώρα επιλογών. Το cloud UC, με τα γνωστά οφέλη του (ελάχιστο κόστος αγοράς, γρήγορη εφαρμογή και χαμηλό TCO), το «αποζητούν», πλέον, όλο και περισσότεροι οργανισμοί που βασίζονται σε υπηρεσίες φωνής, μηνυμάτων και συνεργασίας για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Οι οργανισμοί που δεν διαθέτουν υψηλό προϋπολογισμό για μεγάλες επενδύσεις μπορούν να αποκτήσουν υπηρεσίες UC σε λογικό κόστος, επιλέγοντας hosted UC. Η ευελιξία πρόσθεσης ή αφαίρεσης χρηστών, ανάλογα με τις ανάγκες, η μειωμένη ανάγκη administration και τα εγγυημένα SLAs βοηθούν στη μετάβαση στο cloud και την κάνουν ευκολότερη. Ένας hosted πάροχος UC προσφέρει, επίσης, εξειδικευμένη γνώση που είναι δύσκολο για έναν μικρό οργανισμό να την αποκτήσει από μόνος του.

Ένας καλός πάροχος διαθέτει γνώση και εμπειρία στη διαχείριση του πελάτη, έχοντας, ήδη, αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις και προκλήσεις, ενώ μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις σε νέους πελάτες, ώστε να κάνει τη μετάβασή τους στο cloud πιο αποδοτική και ομαλή. Ένας πάροχος UC διαθέτει ή νοικιάζει data centers, όπου βρίσκονται οι υποδομές UC hosting. Ο πάροχος υποστηρίζει το λογισμικό και το hardware, εξασφαλίζει ότι δεν παραλείπονται οι αναβαθμίσεις και τα patches, κάνει τις απαραίτητες ανανεώσεις και, παράλληλα, εξασφαλίζει το εγγυημένο uptime μέσω SLAs. Οι πελάτες επιλέγουν, συνήθως, μία ή περισσότερες εφαρμογές UC και πληρώνουν μηνιαίως και ανά χρήστη. Η «μαγεία» των cloud-based UC είναι η ευελιξία – οι πελάτες μπορούν να αλλάξουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν, καθώς και τον αριθμό των χρηστών όποτε το θελήσουν – καθώς αλλάζουν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε cloud-based υπηρεσίες μέσω σύνδεσης IP, επομένως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν από οποιαδήποτε συσκευή επιθυμούν.

Τι πρέπει να αναζητήσετε σε μια cloud-based UC εφαρμογή;
Οι hosted UC εφαρμογές περιλαμβάνουν υπηρεσίες φωνής, unified messaging (που περιλαμβάνει και email), φωνητικό ταχυδρομείο, άμεσα μηνύματα, conferencing, διαμοιρασμό περιεχομένου και social tools. Όλα αυτά είναι προσβάσιμα από ένα μόνο user interface, είτε στο desktop είτε στη φορητή συσκευή. Ο πάροχος μπορεί να προσφέρει όλες αυτές τις εφαρμογές ή ένα μέρος αυτών, επιτρέποντας στον πελάτη να επιλέξει ο ίδιος τι θέλει να χρησιμοποιήσει από το πακέτο υπηρεσιών που προσφέρεται. Τεχνικά, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δυνατότητες μεταξύ των in-house και των cloud-based εφαρμογών UC, επομένως εξαρτάται από την κατάσταση και τις ανάγκες του κάθε οργανισμού το τι θα επιλέξει.

Συνήθως, όμως, οι εταιρείες επιλέγουν το email, το web conferencing και τις υπηρεσίες φωνής μέσω cloud. Οι οργανισμοί που διαθέτουν on- premises εφαρμογές UC μπορούν να αποφύγουν το «ξήλωμα» και την αντικατάσταση των εφαρμογών, επιλέγοντας μια αρχιτεκτονική hybrid UC, στην οποία ο οργανισμός παρέχει ορισμένες υπηρεσίες in-house και συνδρομές για κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων μπορούν να παραμείνουν on-premises και οι υπηρεσίες βίντεο και άλλα εργαλεία συνεργατικότητας να παρέχονται μέσω cloud. Οι εφαρμογές UC, ειδικά το βίντεο και το web-conferencing, καταναλώνουν συνήθως πολύ bandwidth, ενώ οι υπηρεσίες φωνής και βίντεο χρειάζονται χαμηλότερο latency για καλύτερη ποιότητα.

Οι οργανισμοί που διαθέτουν wireless LANs μπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν σε περισσότερο bandwidth και καλύτερη κάλυψη για την υποστήριξη των cloud-based UC υπηρεσιών. Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η εγκατάσταση, η ασφάλεια και η επιχειρησιακή υποστήριξη. Όσον αφορά την ασφάλεια, οι πάροχοι cloud-based UC υπηρεσιών, συνήθως χρησιμοποιούν private cloud ή multi-tenant αρχιτεκτονική. Στην περίπτωση του private cloud, κάθε πελάτης έχει το δικό του virtual περιβάλλον, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στις on-premises εφαρμογές ή να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Σε μια multi-tenant αρχιτεκτονική, πολλοί πελάτες μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον του λογισμικού UC. Το private cloud θεωρείται πιο ασφαλές, αν και η multi-tenant αρχιτεκτονική περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας που δεν επιτρέπουν στον έναν πελάτη να έχει πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο στα δεδομένα κάποιου άλλου.

Ωστόσο, πολλοί οργανισμοί δεσμεύονται από κανονιστικό πλαίσιο ή αυστηρούς κανόνες ασφάλειας που συνήθως απαιτούν τη χρήση private cloud για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Τέλος, όσον αφορά την υποστήριξη, οι περισσότεροι πάροχοι cloud-based UC υπηρεσιών είναι «φιλικοί» προς τον χρήστη, προσφέρουν 24/7/365 υποστήριξη, συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων και εγγυημένο uptime. Ορισμένοι πάροχοι, μάλιστα, διαθέτουν ευέλικτα SLAs που υποστηρίζουν τις ανάγκες του οργανισμού σε μια περίοδο ανάπτυξης ή επέκτασης. Οι οργανισμοί που αναμένουν να επεκταθούν ταχέως μετά την εγκατάσταση μιας cloud-based UC λύσης, θα πρέπει να εξετάσουν διεξοδικά τα SLAs.


Ερευνήστε το οικοσύστημα συνεργατών του παρόχου σας
Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τη «ρευστή» φύση των υπηρεσιών UC, κάτι που τις διαφοροποιεί από τα τηλεφωνικά συστήματα αναφορικά με τις αποφάσεις αγοράς. Σημαντικός παράγοντας αποτελεί το κατά πόσο οι παροχές μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός οργανισμού και πόσο μπορούν να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί. Τα προϊόντα UC θα χρειαστεί να ενσωματώσουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως το mobility, τα κοινωνικά δίκτυα και το CRM. Όλα αυτά δημιουργούν νέες προκλήσεις. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι οργανισμοί κατά τη διαδικασία αναζήτησης συνεργάτη είναι ότι σχεδόν κανένας πάροχος UC δεν διαθέτει in-house λύσεις, ειδικά όσον αφορά μελλοντικές ανάγκες. Όλοι οι πάροχοι διαθέτουν ένα οικοσύστημα συνεργατών για την υποστήριξη των παροχών τους και, στην πορεία, πολλοί θα εξαγοράσουν εταιρείες και θα τις ενσωματώσουν στις δικές τους λειτουργίες και πλατφόρμες. Ο βαθμός στον οποίο οι πάροχοι UC υπηρεσιών βασίζονται στους συνεργάτες τους ποικίλλει. Η κατανόηση της δυναμικής της συνεργασίας μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της ικανότητας του παρόχου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στο όραμά σας.

Eπιλέγοντας μια λύση UC
Όταν «εξετάζονται» οι πάροχοι cloud-based UC υπηρεσιών, το πρώτο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι εφαρμογές που προσφέρουν, τα κόστη συνδρομών σε υπηρεσίες, οι όροι των SLAs και οι απαιτήσεις πρόσβασης στο δίκτυο. Επίσης, σημαντικό είναι το αν ο πάροχος προσφέρει private cloud ή μόνο multi-tenant επιλογές για την παροχή των υπηρεσιών του, κάτι σημαντικό όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν, ήδη, on-premises UC πρέπει να αναζητήσουν έναν συνεργάτη που προσφέρει τόσο on-premises όσο και hosted UC υπηρεσίες, με εκτεταμένη εμπειρία εγκαταστάσεων, ώστε να γίνει απρόσκοπτα η μετάβαση. Το σημαντικό είναι να ελεγχθεί διεξοδικά η εμπειρία του παρόχου που θα επιλεγεί, ώστε να γνωρίζουμε το εύρος της εμπειρίας και των έργων του, καθώς και την έκβασή τους, την οικονομική του κατάσταση, ενώ καλό είναι να ζητηθούν και μία σειρά από συστάσεις από έργα σε ανάλογους οργανισμούς. Γνωρίζοντας τις ανάγκες του, αρχικά, ο κάθε οργανισμός μπορεί να πραγματοποιήσει τη σωστή έρευνα αγοράς που θα του δώσει μια εικόνα της αγοράς και θα τον βοηθήσει να πάρει τη σωστή απόφαση επιλογής μιας λύσης UC.


Επιλέγοντας τη βέλτιστη λύση Unified Communications

Τα Unified Communications έχουν μπει για τα καλά στην (επαγγελματική) μας ζωή. Οι εποχές που μιλάγαμε για απλή τηλεφωνία με στόχο τη φωνητική και μόνο επικοινωνία έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ωστόσο, τι πρέπει να προσεχθεί κατά την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της επιτυχίας μιας λύσης Unified Communications;

Του Τριαντάφυλλου Προκοπίδη, BSc, MSc, MBA, Director Networking Solutions, Space Hellas S.A.

Όπως και ο γενικότερος τίτλος καταμαρτυρεί (UC), οι ανθρώπινες επικοινωνίες, που παλαιότερα ήταν περιχαρακωμένες (voice, messaging, video κ.λπ.), τώρα έχουν ενοποιηθεί. Το σίγουρο είναι ότι έχουν ενοποιηθεί με επίκεντρο τον άνθρωπο/ υπάλληλο/ εργαζόμενο, με στόχο να του παρέχουν ένα περιβάλλον πολλαπλό, αποδοτικό, αλλά ταυτόχρονα εύκολο στη χρήση και τη μέγιστη αξιοποίησή του. Συνεπώς, ο άνθρωπος, για μία ακόμη φορά, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς και τεχνολογίας που αναμφισβήτητα θα κατακτήσει το σύνολο των επιχειρήσεων. Η ενοποίηση, δε, είναι τόσο έντονη και ολοκληρωτική, αφού δεν αφορά μόνο όλα τα είδη κίνησης (data, voice, video), αλλά και κάθε είδους συσκευή (desktops, tablets, smartphones κ.λπ.), δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ελευθερία και την άνεση στον τελικό χρήστη να επιλέξει τη συσκευή, με την οποία μπορεί να κάνει καλύτερα και πιο αποδοτικά τη δουλειά του. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά! Για να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα και να αποδώσουν στο μέγιστο, θα πρέπει να γίνει αρχικά μια πολύ προσεκτική και ρεαλιστική προσέγγιση του θέματος, πολύ πριν ακόμη γίνει η πολυπόθητη επένδυση.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
Πολλοί είναι οι παράγοντες που θα πρέπει να αξιολογηθούν και να συνυπολογιστούν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι παράγοντες έχουν και βαρύτητα ή αλλιώς υποκειμενικότητα, η οποία καθορίζεται κάθε φορά από τις ιδιομορφίες της εκάστοτε επιχείρησης. Δεν είναι όλα τα περιβάλλοντα ίδια. Συνεπώς, δεν πρέπει να είναι και τα κριτήρια επιλογής ίδια (ή η βαρύτητα αυτών)! Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες παράμετροι από τις οποίες μπορούν να ξεκινήσουν οι εκάστοτε αρμόδιοι, έτσι ώστε να εξετάσουν εμπεριστατωμένα και να αποφασίσουν ποια λύση UC πρέπει να επιλέξουν.

Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα:

Ανάγκες. Κάθε εταιρεία έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία πηγάζουν από τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να επιχειρεί. Ο τρόπος επικοινωνίας ποικίλει και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι αυτό που θα πρέπει να αναλυθεί και να μεταφραστεί σε όρους επικοινωνιακούς, τόσο για τους εσωτερικούς πελάτες (υπαλλήλους) όσο και για τους εξωτερικούς.

Κλιμάκωση (Scalability) και Επεκτασιμότητα (Expandability). Η δυνατότητα, δηλαδή, η λύση να είναι σε θέση να υποστηρίξει νέες ανάγκες και υπηρεσίες στο μέλλον, αλλά και να επεκταθεί από πλευράς χρηστών και διεπαφών, χωρίς να χρειαστεί να απαξιωθεί. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η αρχική επένδυση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λύση UC που θα επιλεγεί θα πρέπει να προάγει και τις επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει από την επιχείρηση, όπως ERP/CRM, Mail κ.λπ., μιας και δύναται να ενοποιηθεί με αυτές.

Χρηματοδοτικό μοντέλο (CapEx, OpEx). Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί και από τις οικονομικές υπηρεσίες μιας εταιρείας ανάλογα με τις δυνατότητες αυτής. Μεγάλες εταιρείες επιλέγουν, συνήθως, μοντέλα CapEx, μιας και έχουν την οικονομική, αλλά και την στελεχιακή επάρκεια για την υποστήριξη μιας on-premise ιδιόκτητης λύσης. Σαφώς, όμως, το κριτήριο δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με το αντικείμενο της επιχείρησης (π.χ. μη τεχνολογικό), το οποίο, ιδιαίτερα σε μικρές επιχειρήσεις (SMBs, Start-ups κ.λπ.) ένα μοντέλο OpEx προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και ευελιξία, όπως σταθερά μηνιαία κόστη, τεχνική διαφάνεια, ελαστικότητα κ.λπ.

Απαιτούμενη υποδομή. Ένα στοιχείο που συνήθως παραγκωνίζεται είναι και οι απαιτήσεις μιας λύσης UC από την υπάρχουσα υποδομή. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει απ’ άκρο σ’άκρο την υλοποίηση και εμπλέκει τόσο την ενσύρματη, όσο και την ασύρματη υποδομή. LAN Switches με δυνατότητες CoS, VLAN και PoE, routers με QoS, WAN γραμμές κατάλληλες για υποστήριξη κίνησης πραγματικού χρόνου, Wireless υποδομή με κατάλληλη κάλυψη-πύκνωση έτσι ώστε να μην υπάρχουν «κενά» στην επικοινωνία, είναι μόνο μερικά από αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να μην καταστήσουν αναποτελεσματική μια επένδυση UC.

Ασφάλεια. Η παραδοσιακή τηλεφωνία είχε να κάνει με ειδικού και αφιερωμένου τύπου συσκευές που αναλάμβαναν τόσο τη διαχείριση των κλήσεων, όσο και την επικοινωνία με το PSTN. Σήμερα, η τηλεφωνία (UC) αποτελεί άλλη μια εφαρμογή, η οποία δύναται να εγκατασταθεί σε ένα εικονοποιημένο περιβάλλον στο υπάρχον data center μιας σύγχρονης επιχείρησης. Το πρωτόκολλο είναι αμιγώς IP (SIP), κάτι το οποίο σημαίνει ότι, πλέον, και η «τηλεφωνία» είναι τρωτή (vulnerable), σε κάθε είδους γνωστή επίθεση στην κατηγορία αυτή. Τόσο λοιπόν η λύση, όσο και η σχεδίαση και η εφαρμογή της, θα πρέπει να έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητά της.

Ο κρίσιμος ρόλος του integrator
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω απαιτούν τη συνεργασία της εταιρείας με έναν αξιόπιστο και εξειδικευμένο συνεργάτη που είναι σε θέση να προσεγγίσει το θέμα ολοκληρωμένα, προτείνοντας την κατάλληλη λύση σε κάθε επίπεδο επικοινωνίας, ενώ θα μπορεί να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη -και γενικότερα η συνεργασία μετά την υλοποίηση- θα είναι αυτή που θα εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της. Στο τέλος της ημέρας, μια αποδοτική υποδομή επικοινωνίας είναι ένα θαυμάσιο επιχειρηματικό μέσο!

Η Space Hellas μπορεί να εγγυηθεί για την άρτια υλοποίηση μιας δικτυακής υποδομής, καθώς αποτελεί μια πρωτοπόρο ελληνική εταιρεία στον τομέα της IP τηλεφωνίας και των ενοποιημένων επικοινωνιών. Με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο έχει υλοποιήσει τα πρώτα ενοποιημένα δίκτυα μετάδοσης φωνής και δεδομένων στην Ελλάδα. Κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ολοκληρωμένων τηλεφωνικών λύσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς, διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού και λύσεων Unified Communications, ενώ διαθέτει μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων μηχανικών, τόσο στο presales, όσο – κυρίως – στο after sales support.

Η Space Hellas έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα ενοποιημένων επικοινωνιών σε πληθώρα επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, πολυεθνικές εταιρείες, δίκτυα καταστημάτων λιανικής και ξενοδοχεία. Η εμπειρία από τα σύνθετα αυτά περιβάλλοντα δίνει στη Space Hellas το συγκριτικό πλεονέκτημα για τη βέλτιστη τεχνο-οικονομική πρόταση και την άρτια τεχνική ολοκλήρωση κάθε έργου.