Οι εταιρείες Unisystems και Intrasoft International ανέλαβαν να υλοποιήσουν το έργο «νέο αποθηκευτικό σύστημα και αναβάθμιση – επέκταση Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών και του κόμβου GCloud της Γενικής Γραμματίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)». Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, οι εταιρείες υπέγραψαν, την περασμένη εβδομάδα, τις εκτελεστικές συμβάσεις με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η Unisystems ανέλαβε την εκτέλεση του έργου της ομάδας A’ «νέο αποθηκευτικό σύστημα  Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας  των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών της ΓΓΠΣ» έναντι του ποσού των 477.400 ευρώ.  Η διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνει έξι φάσεις συνολικής διάρκειας 18 εβδομάδων. Για την ομάδα Α’ είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Cosmos Business Systems και Byte.  Την εκτέλεση του έργου της ομάδας Β΄ «αναβάθμιση –επέκταση  Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας  του κόμβου GCloud της ΓΓΠΣ» ανέλαβε η Intrasoft International έναντι 1.697.590 ευρώ.  Ο χρόνος υλοποίησης  του έργου της ομάδας Β’, περιλαμβάνει, επίσης, έξι φάσεις συνολικής διάρκειας 16 εβδομάδων.

Αυξάνεται ο χώρος της βάσης δεδομένων Σκοπός  του  έργου  είναι  η  προμήθεια  νέου  αποθηκευτικού  συστήματος  και  εξοπλισμού  λήψης αντιγράφων  ασφαλείας  τελευταίας  τεχνολογίας  και  απόδοσης,  για  λόγους  ενίσχυσης  και αναβάθμισης του κεντρικού  και του εφεδρικού κέντρου δεδομένων της ΓΓΠΣ. Ο νέος εξοπλισμός θα  αυξήσει  σημαντικά  το   διαθέσιμο  χώρο  των  βάσεων  δεδομένων  του  κέντρου  αλλά  και  την ταχύτητα προσπέλασης των δεδομένων, ταυτόχρονα δε, θα μειώσει δραστικά το χρόνο λήψης των αντιγράφων ασφαλείας.