Πορεία ανάλογη με αυτή του πρώτου εξαμήνου του 2020 εκτιμά ο όμιλος Quest ότι θα καταγράψει η Unisystems και η δραστηριότητα της πληροφορικής, η οποία δεν επηρεάστηκε σε καμία περίπτωση από την Covid-19. Ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ο εν λόγω επιχειρηματικός βραχίονας της Quest πέτυχε την αύξηση των πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ και τα κέρδη προ φόρων κινήθηκαν έντονα ανοδικά με 27%. Η συγκεκριμένη εικόνα αποδίδεται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων καθώς και στην αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

Προϊόντα πληροφορικής: Αντιστάθμισμα οι ηλεκτρονικές πωλήσεις

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πληροφορικής του ομίλου Quest είναι αυτά που επλήγησαν περισσότερο από τη διακοπή λειτουργίας του λιανεμπορίου στη διάρκεια του Απριλίου. Παρόλ’ αυτά, αντιστάθμισμα στη μείωση της κατανάλωσης αποτέλεσαν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, τα μέτρα της κυβέρνησης για μείωση ενοικίων και εργασιακά ζητήματα καθώς και η έγκαιρη πληρωμή υποχρεώσεων από πελάτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου σημείωσαν διψήφια αύξηση πωλήσεων κατά 22%, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16%. Επισημαίνεται ότι η αντίστοιχη περυσινή περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά 1,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδοφορίας λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Σημειώνεται ότι μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων τα προϊόντα πληροφορικής εμφάνισαν ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων, η οποία υπερκάλυψε τις αρχικές απώλειες.

H Quest On Line, παρουσίασε σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown αλλά και στο διάστημα που ακολούθησε. Εκτίμηση της διοίκησης της Quest είναι ότι ο κλάδος προϊόντων πληροφορικής θα έχει αντίστοιχη θετική πορεία και κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Στο +6% το EBITDA του ομίλου στο α’ εξάμηνο

Συνολικά, κατά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 17,7% και το EBITDA κατά 6%. Ο όμιλος εκτιμά ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων και λειτουργικών κερδών – εφόσον δεν υπάρξει σημαντική περαιτέρω επίδραση στην οικονομία και την κατανάλωση από την πανδημία – εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε αντίστοιχα επίπεδα όπως αυτά του Α’ εξαμήνου.