Εργοστάσια σε 9 χώρες και παροχή προϊόντων σε άλλες 29, πολλαπλές εξαγορές, ταχύτατοι ρυθμοί εταιρικής γιγάντωσης, σύνθετο περιβάλλον και έλλειψη ομοιογένειας ΙΤ συστημάτων και εφαρμογών. Τα δεδομένα ήταν ξεκάθαρα, απέμενε να βρεθεί η λύση. Πως κατέληξε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στο project unITe, τι περιλαμβάνει και πως τον οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποτελεί έναν ανεξάρτητο παραγωγό τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών, που εδρεύει στη χώρα μας και έχει συμπληρώσει 114 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στην εν λόγω διευρυμένη αγορά. Σήμερα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και ευρύτερη παραγωγική δραστηριότητα σε συνολικά 13 χώρες, ενώ τα προϊόντα του διατίθενται σε τουλάχιστον 29 χώρες. Θα πρέπει να σημειωθεί πως από το 1992 μέχρι και το 2008, ο Όμιλος γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη με ταχύτατους ρυθμούς, η οποία εν πολλοίς στηρίχτηκε στην εξαγορά μιας σειράς εταιρειών. Αποτέλεσμα; Να μετεξελιχθεί σε μια πολύ-περιφερειακή δύναμη της διεθνούς αγοράς δομικών υλικών. Και όχι μόνο! Καθώς με τη συγκεκριμένη πρακτική διαμορφώθηκε σταδιακά ένα πολύμορφο όσο και σύνθετο τεχνολογικό περιβάλλον και εν γένει πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία δεν είχαν τον επιθυμητό βαθμό ομοιογένειας και ουσιαστικά δεν… μιλούσαν την ίδια γλώσσα.

Πλέον, η εξάλειψη της ετερογένειας με την ταυτόχρονη “υιοθέτηση” ενός καινούριου μοντέλου ΙΤ λειτουργίας που θα ήταν πλήρως εναρμονισμένο με τις σταθερές στρατηγικές κατευθύνσεις του Ομίλου αναφορικά με την μεγέθυνση και τη γεωγραφική διαφοροποίηση, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δίνοντας έμφαση και στον ανθρώπινο παράγοντα, έγιναν σημαντικές όσο και επιτακτικές ανάγκες.

Αναπτύσσοντας ένα νέο ΙΤ μοντέλο
Την “καυτή πατάτα” κλήθηκε να διαχειριστεί η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, η οποία δημιουργήθηκε μόλις το 2014, που αποσκοπούσε στην απλοποίηση του υφιστάμενου ΙΤ περιβάλλοντος, κατασταλάζοντας σε λύσεις και αναπτύσσοντας υπηρεσίες που θα έχουν στο επίκεντρό τους την υποστήριξη των εταιρικών στρατηγικών στόχων. Κινούμενη με βάση αυτή την διαπίστωση, η Διεύθυνση Πληροφορικής ξεκίνησε να σχεδιάζει το όλο έργο θέτοντας μια σειρά από προτεραιότητες και στόχους, οι οποίοι με την κατάλληλη επεξεργασία θα οδηγούσαν στην αποσαφήνιση των ζητούμενων και στον προσδιορισμό της λύσης. Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας όσο και της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής λειτουργίας αλλά και της λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, που θα διατηρούσαν σε υψηλά επίπεδα τόσο την ασφάλεια των ΙΤ συστημάτων, όσο και σε λογικό επίπεδο το συνολικό κόστος ζωής τους (TCO). “Αξιοποιώντας το σύνολο των δεδομένων και χρησιμοποιώντας τα ως άλλη αφετηρία, διαμορφώσαμε πέρυσι μια συνολική στρατηγική μετασχηματισμού της πληροφορικής για τον Όμιλο. Η εν λόγω πρόταση περιλάμβανε το νέο αρχιτεκτονικό μοντέλο για τις επιχειρησιακές εφαρμογές και ΙΤ υποδομές, το λειτουργικό μοντέλο της, καθώς επίσης και έναν οδικό χάρτη δράσεων που αφορά την προσεχή πενταετία”, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιάννης Παράσχος, Group Information Technology Director του Ομίλου TITAN. Και το όνομα αυτού (σ.σ.: πρόγραμμα μετασχηματισμού); “unITe”. Άκρως συμβολικό όσο και απόλυτα περιγραφικό της αναγκαιότητας για τη συνένωση των συνολικών δυνάμεων του Ομίλου προκειμένου να λάβει… σάρκα και οστά η υλοποίηση ομιλικών λύσεων, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν σε καταλυτικό βαθμό στην επίτευξη των κοινών στόχων που έχουν τεθεί. “Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2020, ευελπιστούμε πως θα λειτουργήσει ως ένας καταλύτης για αλλαγή, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης, ενδυναμώνοντας την ομαδική συνεργασία, την επικοινωνία, αλλά και τη δεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έργα που σχετίζονται και με τους τρείς άξονές του. Θα τολμούσα να αναφέρω πως σε γενικές γραμμές η ολοκλήρωση του λειτουργικού μοντέλου και βασικά έργα των υποδομών που αφορούν τα Data Centers, το DR και τα δίκτυα προηγούνται της υλοποίησης των Ομιλικών εφαρμογών. Επιπροσθέτως, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του Group SAP ERP και ο διαγωνισμός για την κατάρτιση προδιαγραφών του συστήματος Group HCM”, τονίζει ο κ. Παράσχος.

Επιχειρησιακές εφαρμογές
Στον τομέα των επιχειρησιακών εφαρμογών, τα έργα αφορούν στην υλοποίηση καινούριων ομιλικών εφαρμογών που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες τοπικές και δη στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαπιστωμένες κοινές απαιτήσεις και ανάγκες μεταξύ των χωρών. Στα βασικά έργα, λοιπόν, που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Ομιλικά SAP ERP, Business Intelligence & MIS Reporting, Human Capital Management και Budgeting & Planning. Μάλιστα, σε αντίθεση με ότι συνήθως συμβαίνει στην εγχώρια πραγματικότητα όπου η μητρική εταιρεία διαμορφώνει εντελώς μόνη της τον συνολικό σχεδιασμό δίχως να λαμβάνει υπόψη τις θυγατρικές της, επελέγη και προωθήθηκε ένας καινούριος τρόπος αντιμετώπισης έργων τέτοιας κλίμακας. Κι αυτό, καθώς υλοποιείται ένας ενιαίος, κοινός σχεδιασμός για κάθε σύστημα (Global Template). Σύμφωνα με τον κ. Παράσχο: “Μπορεί η διαμόρφωση ενός Global Template να απαιτεί μεγαλύτερο κόπο και χρόνο κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, εντούτοις όμως η συγκεκριμένη προσέγγιση καταγράφει και διαχειρίζεται έγκαιρα τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν μεταξύ των θυγατρικών στις διάφορες χώρες, συμβάλλοντας αποφασιστικά και καίρια στην ταχύτερη και με μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής διαδικασία χειρισμού της αλλαγής που εισάγει το πληροφοριακό σύστημα στις τοπικές οργανώσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η υλοποίηση ομιλικών εφαρμογών έχει θετικό αντίκτυπο και στον τομέα των ΙΤ υποδομών, καθώς μειώνει το αποτύπωμα που απαιτείται στα τοπικά computer rooms για την υποστήριξή τους. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να διαφεύγει από το νου πως ένας από τους κύριους στόχος μας είναι η τυποποίηση και βελτιστοποίηση των βασικών υπηρεσιών πληροφορικής που παρέχουμε στο σύνολο των χρηστών, ανεξαρτήτως χώρας και σημείου πρόσβασης. Εξάλλου, οι ανάγκες που υπάρχουν για ΙΤ λύσεις και υπηρεσίες είναι παραπλήσιες, γεγονός που “γεννά” σημαντικές ευκαιρίες και προς την κατεύθυνση της επίτευξης οικονομιών κλίμακας, συνεργειών και υλοποίησης βέλτιστων πρακτικών”, εξηγεί ο κ. Παράσχος.

Έργα υποδομών
Τα κύρια έργα σχετικά με τις υποδομές αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ομιλικών Data Centers, τοποθεσίες Disaster Recovery, αρχιτεκτονική δικτύου που ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένα στάνταρντ, κοινές πλατφόρμες συνεργασίας και αντίστοιχες πλατφόρμες τελικών χρηστών, ομιλική πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών IT, αλλά και συνολικό πλαίσιο ασφάλειας των πληροφοριών και εν γένει δεδομένων. Μια ακόμη πτυχή που αναμένεται να αποκτήσει θετικό πρόσημο από την υλοποίηση και εφαρμογή του project “unITe” είναι και η ενίσχυση της κεντρικής διακυβέρνησης (Group IT Governance), μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση της ΙΤ στρατηγικής, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συνολικής ζήτησης που προέρχεται εκ μέρους των ποικίλων επιχειρηματικών τομέων για λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, αλλά και η ορθότερη τοποθέτηση προτεραιοτήτων για τα έργα. Λαμβάνοντας υπόψιν τον παράγοντα “προστιθέμενη αξία” και όχι την τεχνολογία. Απώτερος σκοπός; “Οι νέες πλατφόρμες να είναι σε θέση να απλοποιήσουν το υφιστάμενο ΙΤ περιβάλλον, μειώνοντας την πολυπλοκότητα, διασφαλίζοντας περισσότερο λειτουργικούς αυτοματισμούς, μεγαλύτερο όσο και αρτιότερο βαθμό ολοκλήρωσης, αποδοτικότερες διεργασίες, καθώς επίσης και ενιαία πληροφοριακή βάση (Single Source of Truth). Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα γίνει πραγματικότητα η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του Ομίλου”, υπογραμμίζει με έμφαση ο κ. Παράσχος. Σημειώνεται, τέλος, πως το έργο διαμόρφωσης της στρατηγικής υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Accenture, ενώ για τα εν εξελίξει έργα ο Όμιλος συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες που διακρίνονται για τη γνώση και την εμπειρία από αντίστοιχα project, καθώς επίσης και το μέγεθος να το υποστηρίξουν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε μια σειρά από χώρες στο εξωτερικό.