Η Alpha Grissin υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας ισχύος, με σκοπό  την κάλυψη των αναγκών του νεόδμητου κτηρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Θα εγκατασταθεί σύστημα του κατασκευαστικού οίκου Socomec Mastesys.